20.03.2015

Bērnu un jauniešu, vecāku žūrijas noslēguma pasākums Dobeles novada Dobeles sporta centrā.

Piedalījās 200 bērni, jaunieši un vecāki no 8 Dobeles novada bibliotēkām pārsteigumu ballītē kopā ar Jogitu un Kašeru