25.02.2015

Bibliotekārā stunda Bērnu literatūras nodaļā

Dobeles Kristīgās pamatskolas 1.kl.