Auces un Dobeles

Novadu 13.Grāmatu svētki

Aucē, 2014.gada 9.maijā.

 

9.30-15.00 Grāmatu komercizstāde, piedalās izdevniecības: „Lauku Avīze”,Zvaigzne ABC”,Jumava”,” Nordik”,” Avots”, „ Divpadsmit”,” Kontinents”,” Atēna”,u.c.

Pircēji piedalās jaunāko grāmatu izlozē” Veiksmīgais pircējs”-Auces novada kultūras centra vestibilā un  priekšzālē.

10.00 Grāmatu svētku atklāšana-Auces novada kultūras centrā.

 

Pieaugušajiem

10.30 „Latvijas Avīzes” publiskā diskusija “Sargies pats, NATO sargās”; uzaicināts Aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis (ZZS), piedalās EP deputāte Inese Vaidere (V), EP deputāts Krišjānis Kariņš (V), Liene Cakare ( LA), EP deputāts, Dr.oec. Roberts Zīle(NA)

12.30 „ Vecauces spēka putra”-visiem svētku dalībniekiem Auces kultūras centra estrādē.

13.00 „Līgatnes lāči un citi zvēri” – neklātienes ceļojumā kopā ar zvērkopi, „ Lāču mammu” Velgu Vītolu (Divpadsmit) - Auces kultūras centra zālē.

14.00 „Veselīgi un atraktīvi” – nodarbība kopā ar tautskolotāju Inesi Ziņģīti (Jumava) -

Auces kultūras centra mazajā vestibilā 2.st.

14.00 „Latvijas viensētu stāsti” –tikšanās ar grāmatas sastādītāju Ilzi Būmani (Lauku Avīze).

Bērniem un jauniešiem

9.45 „ Burtiņgrāmatas” un „ Ciparu piparu” mākslinieces Melānijas Vilkas (Lauku Avīze) radošā nodarbība pirmskolas bērniem - Auces novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas lasītavā.

11.00„ Lāču mamma- tulks starp cilvēku un dzīvnieku pasauli”-pirmskolas bērnu tikšanās ar zvērkopi un grāmatu autori Velgu Vītolu(Divpadsmit) - Auces novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas lasītava.

10.00 „ Vardarbība skolā”- skolēnu diskusija ar LBF psiholoģi Ilzi Zariņu Auces vidusskolas aktu zāle.

10.00 Nacionālo Bruņoto Spēku paraugdemonstrējumi skolēniem - Auces vidusskolā

12.00 „Ar pirmo zaļumu” – pusdienas Auces vidusskolas ēdnīca.

14.00„ Ceļojums bildēs ,vārdos un mūzikā”- tikšanās ar grāmatas „ Rīga-Pekina” autoriem un varoņiem Ilonu Balodi un Ūdrīti (Zvaigzne ABC) - Auces novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas lasītava.

Visiem

15.00 Jaunāko grāmatu izloze „ Veiksmīgais pircējs” Auces novada kultūras centra zālē.

16.00  „ Es gribu kļūt par roku lēnu”- komponista Jāņa Lūsēna  un dziedātāja Uģa Rozes mūzikas un dzejas kompozīcija - Auces novada kultūras centra zālē.

 

Svētku atbalstītāji: Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, Lietuvas vēstniecība, Zemkopības ministrija, Latvijas Bērnu fonds, Jelgavas tipogrāfija, SIA „Balta Eko”, SIA Drukātava, SIA VESTA-LK, Vienotība, Latvijas attīstībai, Inese Vaidere, Krišjānis Kariņš, Alfrēds Rubiks,   Auces novada dome,SIA  EK „ Auce”

Informatīvie atbalstītāji:  laikraksti „ Latvijas avīze”,” Auces Novada Vēstis”, „ Zemgale’”.