Lejasstrazdu bibliotēkā 

Izstāde:''Rudens ziedu krāšņumā!"