Bērnu rokdarbu izstāde Lejasstrazdu bibliotēkā.

Izstāde piedalījās mazās un jauniešu grupas bērni no ģimenes atbalsta centra

,, Lejasstrazdi" kopā ar Lejasstrazdiem bērniem, kuri ir aktīvi bibliotēkas apmeklētāji.

Ziņu sagatavoja:
Lejasstrazdu vecāka bibliotekāre Ludmila Zaremba