No 13. jūlija līdz 13. septembrim izsludināts jauno talantu konkurss „Bērnu literatūras maģija 2010 - „Vārda maģiskais spēks"", kura ietvaros bērniem un jauniešiem ir iespēja iesniegt savus darbus gan prozas, gan dzejas formā. 

Balvas tiks pasniegtas katrā žanrā sekojošās nominācijās:

Čengura ķepa" - tiek piešķirta par integrēšanās tēmas interesantāko risinājumu, ar integrāciju saprotot citādu uzskatu (arī izskata) viedokļu atzīšanu, toleranci pret citādi domājošiem.

Plestiķa smaids" - paredzēta darbam, kas izceļas ar jauku, gaumīgu komisku, kas nevienu neaizvaino, nepazemo.

SantUka sirds" - tiek piešķirta par visiejūtīgāko dvēseles pārdzīvojuma atspoguļojumu. Te gan jāpiebilst, ka ar apzīmējumu „visiejūtīgāko" nav jāsaprot forsētas jūtināšanas attēlojums.

 Pasākums dienas gaitā notiks 3 vietās - Dikļu kultūras namā, Jura Neikena Dikļu pamatskolā un pasākuma noslēgums Vika pasaku parkā (lietus gadījumā Dikļu kultūras namā).

 

Tagi: bērni, Konkursi