Ar devīzi "Vairāk nekā viena dzīve" 2010.gadu izsludina par lasīšanas gadu. Lasīšanas gada mērķis ir radīt cilvēkos vēlmi lasīt grāmatas. Lasīšana būtiski papildina zināšanas un paplašina redzesloku, bagātina valodu un spēju izteikties, kā arī attīsta kritisko domāšanu. Gada sākumā tiek izstrādāts Lasīšanas gada darba plāns. Aktivitātes:

  • “Gada lasīšanas līderis”- Lasīšanas maratons.
  • „Grāmatas – jubilāres 2010 – grāmatu izstāde.
  • „Atceries savu pagasta bibliotēku, grāmata tai noderēs” – akcija.

Viens no pasākumiem 2010. gadā bija „Gada lasīšanas Līderis” lasīšanas maratons – katrus trīs mēnešus tika apbalvots visaktīvākais lasītājs ar balvu. Bibliotēkā tiek ierīkots noslēguma pasākums ar „Lasīšanas maratona” uzvarētāju apbalvošanu un jaungada loterija visiem interesējošiem. Ar dāvanām un diplomiem tika atzīmēti nominācijas: aktīvākais lasītājs, periodikas superlasītājs, visjaunākais bibliotēkas apmeklētājs, visaktīvākais interneta lietotājs, „Aktīvākais grāmatu ziedotājs”, u.c.