18.09 plkst.14:00 Dekšāres pagasta bibliotēkā notiks dzejas kompozīcijas ''Laiks''

lasījums Gaigalavas amatierteātra ''Apīnis'' izpildījumā