Daukstu pagasta Staru bibliotēka piedalās konkursā

"Internets tā nav spēle.Tā ir tava dzīve!"

 Komandas nosaukums "Kontakti"

 20.februārī pasākums Staru bibliotēkā "Multfilmu pasaulē"

 3.martā - pasākuma prezentācija Gulbenes bibliotēkā.