22. septembrī Daukstes pamatskolā notiks Bibliotekārā stunda. Bērni tiks iepazīstināti ar jaunākajām bērnu grāmatām.