•  2014. gada 22. oktobrī  notika spēle-viktorīna „Ahoi! Plūdi Daugavā.” 2.a un 5.a klasēs.