Savu dzeju lasīs dagdāniete Magdalēna Vjatere dzejas stundā, kas notiks Dzejas dienu ietvaros Dagdas novada bibliotēkā: Alejas ielā 29.

Uz pasākumu tiek aicināti visi interesenti.