15.02.2013. plkst. 17.00

Visi dziedāt gribošu tiek aicināti Cirmas pagasta bibliotēkā uz dziesmu vakaru