Pie mūms ciemosies Ludzas bibliotēkas darbiniece Ilga. Programma: leļļu teātris, dziesmas, dejas, spēles.