Apmācībās bibliotekāri apguvuši jaunus informācijas apmaiņas rīkus.

Mūsu bibliotēkai izveidots SlideShare konts

Apmā cībās bibliotekāri apguvuši jaunus informācijas apmaiņas rīkus.

2010.gada 30., 31.augustā notika apmācības „Latvijas bibliotēku portāls un vietējā satura publicēšanas iespējas”.  Tās laikā arī mūsu bibliotēka ir izveidojusi SlideShare kontu, kas ļaus publicēt prezentācijas un dažādus cita veida dokumentus tīmeklī.