Cēsu Centrālās bibliotēkas pasākumu un izstāžu piedāvājums 2018. gada decembrī

PASĀKUMI pieaugušo auditorijai

 

5. decembrī plkst. 17.00

Labo vārdu vakars Lasītāju klubiņā

Norises vieta: 3. stāva mācību telpa

Decembra Lasītāju klubiņa vakara stunda – mirklis labo vārdu, vēlējumu apmaiņai gadu mijā.

Klubiņa biedri aicināti sagatavot radošu un oriģinālu apsveikumu papīra formātā bibliotēkas lasītājiem.


12. decembrī plkst. 18.00

Cēsis gadsimtu mijā (1877–1914). Grāmatas atvēršanas svētki kopā ar autoru – mag. hist. Daumantu Vasmani

Norises vieta: 2. stāva zāle

2018. gada nogalē klajā nāk cēsnieka un vēsturnieka Daumanta Vasmaņa grāmata – apceres par sen pagājušām dienām "Cēsis gadsimtu mijā (1877–1914)".

Būdams ilggadējs Cēsu muzeja darbinieks (Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vēstures nodaļas vadītājs (1980–1999)) un vēstures skolotājs, Daumants Vasmanis izzinājis Cēsis caur vairāku laikmetu ritējumu.

Daumantam Vasmanim piemīt ass prāts un humora izjūta, kas pauž vēsturnieka veselīgo attieksmi pret dažādām sadzīviskām, vēsturiskām un politiskām norisēm. Pasākuma laikā būs iespēja iegādāties autora jaunāko grāmatu.


PASĀKUMI Bērnu apkalpošanas nodaļā

 

3.–21. decembris

Muzikāli literāra stunda: Zem Lielā rūķa mices

Pirmo klašu skolēniem un bērnudārzu grupām piedāvājam apmeklēt muzikāli literāru pasākumu Ziemassvētku noskaņās.

Aicinām klašu pedagogus un grupu audzinātājus pieteikt literāro stundu pa tālr.: 64122605, 25668580 vai bibliotēkā klātienē!

 

6., 13., 20. decembrī visas dienas garumā

Minamās ceturtdienas bērniem: Domā! Prāto! Risini!

Risinām krustvārdu uzdevumus, minam mīklas!


13. decembrī plkst. 14.00–16.00

Ziemassvētku rotājumu darbnīca

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir sācies, tāpēc aicinām bērnus gatavot interesantus un daudzveidīgus telpu dekorus un eglīšu rotājumus!


LITERATŪRAS IZSTĀDES pieaugušo auditorijai

 

1.–29. decembris

Ziemassvētku laiks

Izstāde Pieaugušo apkalpošanas nodaļā

Literatūras izstādē apkopotas bibliotēkā pieejamās grāmatas ar svētku laikam raksturīgo noskaņu.


1.–29. decembris

Rakstniekam, scenāristam Andrim Kolbergam – 80

Izstāde Pieaugušo apkalpošanas nodaļā

A. Kolbergs – izcili daudzpusīga personība, populārs latviešu rakstnieks, ceļvežu un kriminālromānu autors, pēc kuru darbu motīviem uzņemtas vairākas kinofilmas. Izstādē apkopota rakstnieka literārā daiļrade.


1.–29. decembris

Novadniecei, dzejniecei Ilgai Bērzai – 85 (1933–2012)

Izstāde Novadpētniecības lasītavā

Tā veltīta dzejniecei un skolotājai Ilgai Bērzai.

Dzimusi namdaru ģimenē Cēsīs. Savas skolas gaitas uzsākusi Cēsu 1. pamatskolā, pabeigusi Cēsu 1. vidusskolu un turpinājusi izglītoties Cēsu skolotāju institūtā, Dabaszinību un ģeogrāfijas fakultātē. Pēc tam dzīves ceļš viņu aizvedis uz Rīgu. Strādājusi par bibliotekāri un skolotāju.

Darbojusies Cēsu jauno autoru apvienībā. Sarakstījusi vairākus dzejoļu krājumus, kuros atspoguļoti Latvijas dabas un folkloras motīvi, kā arī Latvijas vēstures tēmas.


1.–22. decembris

Ziemassvētku rotājumi

Izstāde Periodikas lasītavā

Preses materiāli par Ziemassvētku rotājumu darināšanu.


20.–22. decembris

Jauno grāmatu izstāde

Izstāde Pieaugušo apkalpošanas nodaļā

Bibliotēkas lietotājiem iespēja iepazīties ar jaunākajām daiļliteratūras un nozaru literatūras grāmatām, kā arī pierakstīties rindā uz sev interesējošajiem izdevumiem.


LITERATŪRAS IZSTĀDES Bērnu apkalpošanas nodaļā

 

1.–29. decembris

Ziemassvētku brīnumi:  stāsti un dzejoļi ģimenei

Ziemassvētku laikā un gadu mijā ļaujieties noticēt brīnumiem, kas attēloti sirsnīgos stāstos un dzejoļos! Tie iepriecinās kā mazus, tā lielus lasītājus.


1.–29. decembris

Grāmatas tumšiem ziemas vakariem

Izgaismo savu fantāziju gada tumšajā periodā, izvēloties lasāmvielu, kurā piedzīvojumi un elpu aizraujoši notikumi mijas ik uz soļa!


MĀKSLAS DARBU IZSTĀDE

 

6. decembris–5. janvāris

Mākslinieka Rituma Ivanova Cēsīs radīto darbu izstāde

Izstāde 1. stāvā

Latviešu mākslinieks Ritums Ivanovs ir dzimis Cēsīs un, lai arī profesionālo izglītību ieguvis, mācoties un studējot gan Rīgā (Jaņa Rozentāla Mākslas vidusskolā, Latvijas Mākslas Akadēmijā), gan ārzemēs (Humbolta Universitātē, Kalifornijā, ASV), tomēr ikdienas gaitas joprojām saista arī ar Cēsīm, it sevišķi vasarās. Jau tradicionāli, kopš 2013. gada, mākslinieku biedrība "Art Cēsis" ik vasaru pilsētā rīko plenēru profesionāliem gleznotājiem no Latvijas. Biedrības darbībā iesaistījies arī R. Ivanovs ar dēliem Rasmusu un Krišjāni.

Rituma Ivanova mākslas darbu izstāde veltīta mākslinieka jubilejas gadam.


Visi bibliotēkas piedāvātie pasākumi un izstādes ir bez maksas!