Cēsu Centrālās bibliotēkas pasākumu un izstāžu piedāvājums 2018. gada augustā

PASĀKUMI pieaugušo auditorijai


10. augustā plkst. 16.00

Tematiskas izstādes par Latvijas iedzīvotāju ceļošanas paradumiem atklāšana un praktiska saruna "CEĻO DROŠI" LR Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta pārstāvju vadībā

Norises vieta: bibliotēkas 1. stāvs

No 10. augusta līdz 13. septembrim bibliotēkā būs skatāma LR Ārlietu ministrijas (ĀM) Konsulārā departamenta ceļojošā izstāde par seniem ceļošanas dokumentiem "Ceļošanas un pārvietošanās brīvība. 16.–20. gadsimta pirmās puses ceļojumu dokumenti".

Izstādes atklāšanas pasākumā ĀM Konsulārā departamenta Konsulārās palīdzības nodaļas pirmā sekretāre Diāna Eglīte un trešais sekretārs Jurģis Barkāns pastāstīs par būtiskāko, kas jāzina, lai, ceļojot uz ārzemēm, nenonāktu bīstamās situācijās, un kur vērsties pēc palīdzības ārkārtas situācijās. Apmeklētāji tiks iesaistīti sarunā par drošas ceļošanas nosacījumiem, izspēlējot "Ceļo droši" zināšanu testu.

 

LITERATŪRAS IZSTĀDES pieaugušo auditorijai

 

1.–31. augusts

Noslēpumainās vietas pasaulē

Izstāde skatāma Pieaugušo apkalpošanas nodaļā

Tajā izvietotas grāmatas, kurās aprakstītas tādas vietas pasaulē, kuras apvītas ar neskaitāmām teikām, neparastiem atgadījumiem un sakritībām.

 

23., 24. augustā

Jauno grāmatu izstāde

Izstāde skatāma Pieaugušo apkalpošanas nodāļā

Bibliotēkas lietotājiem iespēja iepazīties ar jaunāko daiļliteratūru un nozaru literatūru, kā arī pierakstīties rindā uz sev interesējošām grāmatām.

 

1.–31. augusts

Ceļošana – prieka un iedvesmas avots!

Izstāde skatāma Periodikas lasītavā

Preses materiāli par ceļošanas iespējām Latvijā.

 

1.–31. augusts

Novadniecei, dzejniecei Olgai Lisovskai – 90 (1928–2015)

Izstāde skatāma Novadpētniecības lasītavā

 

                                           "...un vējš ir mūžam jauns un vējš

                                            kā zāli mūžus šķirsta

                                            uz jūsu tālo atmiņu...

                                            un tā mēs nenomirstam..."

                                                                         /O. Lisovska/


Dzejniece Olga Lisovska dzimusi Jaunpiebalgas "Plienkalnos". 1950. gadā publicēts pirmais dzejolis. Izdoti vairāk nekā 10 dzejoļu krājumi. Lielākā daļa dzejoļu radušies Jaunpiebalgas iespaidā. Publicējusi arī atmiņu tēlojumus prozā. Olga Lisovska atdzejojusi no angļu, krievu, čehu, slovāku un dāņu valodas. Viņas darbi tulkoti krievu valodā, kā arī baltkrievu, lietuviešu, ukraiņu, gruzīnu, kirgīzu, tatāru, angļu, vācu, poļu, slovāku un citās valodās.

Atceroties dzejnieci 90 gadu jubilejā, viņai veltīta novadpētniecības materiālu izstāde.

 

LITERATŪRAS IZSTĀDES Bērnu apkalpošanas nodaļā

 

1.–31. augusts

Dzīve bez piedzīvojumiem ir garlaicīga!

Spilgti tēli, aizraujoši notikumi un bagāta valoda ir lieliskas grāmatas panākumu atslēga. Atklāj jaunus varoņus un kopā ar tiem piedzīvo elpu aizraujošus notikumus gan Latvijā, gan visā plašajā pasaulē!

 

1.–31. augusts

Mūsdienu drošsirdīgo kaķu stāsti turpinās!

"Nindzjas Timija" autors Henriks Tamms un "Klanu kaķu" autore Ērina Hantere saviem uzticīgajiem kaķu grāmatu sēriju faniem sagatavojuši patīkamus pārsteigumus – jaunas piedzīvojumu grāmatas!

 

1.–31. augusts

Iepazīsim latviešu literatūras klasiķu darbus!

Izstāde 5.–7. klašu skolēniem

Literatūra, kas izturējusi laika pārbaudi un joprojām tiek lasīta un iekļauta pamatskolu mācību programmās.

 

FOTOGRĀFIJU IZSTĀDES


Līdz 10. augustam

Mana Latvija. Akmeņi. Guntas Romanovskas foto dienasgrāmata

Izstāde skatāma bibliotēkas starpstāvos

Fotoizstādes cikla "Mana Latvija: Guntas Romanovskas foto dienasgrāmata" trešās izstādes galvenie objekti ir akmeņi: dižakmeņi un jūrmalas oļi, cilvēka roku neskartie un arī praktiski lietotie; akmeņi, kas "uzprasījušies" uz foto portretu.

 

14. augusts–29. septembris

Mana Latvija. Ūdeņi. Guntas Romanovskas foto dienasgrāmata

Izstāde skatāma bibliotēkas starpstāvos

Fotoizstādes cikla "Mana Latvija: Guntas Romanovskas foto dienasgrāmata" ceturtā izstāde ataino Latvijas dabas bagātīgos ūdeņus.

Viens no ilggadējas Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieces un Latvijas Bibliotekāru biedrības Goda biedres kvēlākajiem hobijiem ir ceļošana. Guntas Romanovskas iemūžinātās foto ainas ir kā neklātienes ekskursijas ar stāstiem par kultūrvēstures vietām, objektiem un cilvēkiem.

 

MĀKSLAS IZSTĀDE


Līdz 10. augustam

Egila Johansona gleznu izstāde "Ar otu Piebalgā"

Izstāde skatāma  bibliotēkas 1. stāvā

Kopš 1983. gada līdz pat šodienai E. Johansonu var dēvēt par Piebalgas kultūras dzīves lolotāju. Darba gaitas aizvadījis kā kopsaimniecības "Alauksts" valdes priekšsēdētāja vietnieks

kultūras darbā (1983–1991) un Vecpiebalgas kultūras nama direktors (1991–2001). E. Johansons ir arī gleznotājs, kura mākslas darbus iecīnījuši un atzinīgi novērtējuši kā piebaldzēni, tā arī citu vēsturiskā Cēsu rajona novadu iedzīvotāji.

 

INFORMATĪVĀ IZSTĀDE


10. augusts–13. septembris

LR Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta izstāde "Ceļošanas un pārvietošanās brīvība. 16.–20. gadsimta pirmās puses ceļojumu dokumenti"

Izstāde skatāma bibliotēkas 1. stāvā

Tā sniedz ieskatu Latvijas iedzīvotāju ceļošanas paradumu attīstībā, ilustrējot dažādus vēstures un ārpolitikas aspektus.

Piemēram, viens no izstādes eksponātiem ir Latvijas Sapņu komandas – Eiropas 1935. gada čempionāta basketbolā uzvarētājas – vienotā ceļošanas dokumenta kopija.

 

Visi bibliotēkas piedāvātie pasākumi un izstādes ir  bez maksas!