Cēsu Centrālās bibliotēkas izstāžu piedāvājums 2018. gada jūlijā

LITERATŪRAS IZSTĀDES pieaugušo auditorijai

 

2.–31. jūlijs

Latvietis un viņa Dziesmu svētki

Izstāde skatāma Pieaugušo apkalpošanas nodaļā

Literatūras izstāde ir veltījums  Dziesmu svētkiem – unikālai latviešu tautas tradīcijai, kas lolota jau teju pusotra gadsimta garumā.

 

2.–31. jūlijs

Rakstniekam un publicistam Visvaldim Lāmam – 95 (1923–1992)

Izstāde skatāma Pieaugušo apkalpošanas nodaļā

Literatūras izstādē apkopoti rakstnieka literārie darbi.

Visvaldis Lāms (1923–1992) savos oriģināldarbos pievērsies skarbajai dzīves īstenībai, tautas liktenim laikmetu griežos un jaunatnes traģēdijai kara laikā. Attēlodams īsteno pēckara dzīvi savos romānos, rakstnieks saņēma kritiku no kolēģu puses, un ilgāku laiku viņam bija liegts publicēties.

Līdz 1968. gadam izmantoja pseidonīmu Visvaldis Eglons.

Lāma romānu varoņi ir tautas pārstāvji – parasti ierindas cilvēki, kas spēj saglabāt cilvēcību visos apstākļos.

 

2.–31. jūlijs

Lasi un vērtē!

Lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018" grāmatu kolekcija

Izstāde skatāma Pieaugušo apkalpošanas nodaļā un Bērnu apkalpošanas nodaļā

Ikviens bibliotēkas lietotājs ir aicināts kļūt par literatūras ekspertu, piedaloties ikgadējā lasīšanas veicināšanas programmā un izvēloties lasāmvielu no piedāvātās grāmatu kolekcijas.

Vairāk par "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2018" norisi uzzini, jautājot bibliotekāram!

 

2.–31. jūlijs

Novadniekam, ķīmiķim un profesoram Paulam Valdenam – 155 (1863–1957)

Izstāde skatāma Novadpētniecības lasītavā

P. Valdens ir dzimis latviešu zemnieku Jāņa un Annas Valdēnu ģimenē Pārgaujas novada Stalbes pagasta Rozulas "Pīpēnos". Valdens savu latvisko izcelsmi nekad nav uzsvēris, taču nav arī noliedzis.

Atceroties diženāko latviešu cilmes zinātnieku, divu zinātnes apakšnozaru – dinamiskās stereoķīmijas un neūdens šķīdumu elektroķīmijas pamatlicēju 155 gadu jubilejā, viņam veltīta novadpētniecības materiālu izstāde.

 

LITERATŪRAS IZSTĀDES Bērnu apkalpošanas nodaļā

 

2.–31. jūlijs

Drošsirdīgo kaķu piedzīvojumi turpinās!

"Nindzjas Timija" autors Henriks Tamms un "Klanu kaķu" autore Ērina Hantere saviem uzticīgajiem kaķu grāmatu sēriju faniem sagatavojuši patīkamus pārsteigumus – jaunas piedzīvojumu grāmatas!

 

2.–31. jūlijs

Mācāmies valodas!

Izstāde 1.–4. klašu skolēniem, kas iepazīstina lasītājus ar vērtīgām un interesantām grāmatām svešvalodās.

 

2.–31. jūlijs

Iepazīsim latviešu literatūras klasiķu darbus!

Izstāde 5.–7. klašu skolēniem. Tajā apkopota literatūra, kas izturējusi laika pārbaudi un joprojām tiek lasīta un iekļauta pamatskolu mācību programmās.

 

RADOŠO DARBU IZSTĀDE Bērnu apkalpošanas nodaļā

 

2.–31. jūlijs

SIA "ZAAO" vides izglītības projekta "Cilvēks vidē 2018" radošo darbu izstāde

Tajā izvietoti Vides izglītības projekta "Cilvēks vidē 2018" konkursa

"Mazie palīgi lielos darbos" un konkursa "Lielie palīgi lielos darbos"

dalībnieku – Raunas novada, Priekuļu novada, Pārgaujas novada, Cēsu novada un Amatas novada izglītības iestāžu skolēnu – darbi.

 

FOTOGRĀFIJU IZSTĀDE

 

2. jūlijs–10. augusts

Mana Latvija. Akmeņi. Guntas Romanovskas foto dienasgrāmata

Izstāde skatāma bibliotēkas starpstāvos

Fotoizstādes cikla "Mana Latvija: Guntas Romanovskas foto dienasgrāmata" trešās izstādes galvenie objekti ir akmeņi: dižakmeņi un jūrmalas oļi, cilvēka roku neskartie un arī praktiski lietotie; akmeņi, kas "uzprasījušies" uz foto portretu.

Viens no Guntas Romanovskas – ilggadējas Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieces un Latvijas Bibliotekāru biedrības Goda biedres – kvēlākajiem hobijiem ir ceļošana.

Guntas Romanovskas iemūžinātās foto ainas ir kā neklātienes ekskursijas ar stāstiem par kultūrvēstures vietām, objektiem un cilvēkiem.

 

MĀKSLAS IZSTĀDE

 

2. jūlijs–10. augusts

Egila Johansona gleznu izstāde "Ar otu Piebalgā"

Izstāde skatāma bibliotēkas 1. stāvā

E. Johansona skolas, darba un dzīves gadi joprojām ir cieši saistīti ar Piebalgu – gan Jaunpiebalgu, gan Vecpiebalgu.

Kopš 1983. gada līdz pat šodienai E. Johansonu var dēvēt par Piebalgas kultūras dzīves lolotāju. Darba gaitas aizvadījis kā kopsaimniecības "Alauksts" valdes priekšsēdētāja vietnieks

kultūras darbā (1983–1991) un Vecpiebalgas kultūras nama direktors (1991–2001). E. Johansons ir arī gleznotājs, kura mākslas darbus iecīnījuši un atzinīgi novērtējuši kā piebaldzēni, tā arī citu vēsturiskā Cēsu rajona novadu iedzīvotāji.

Būdams viens no ilggadējo slēpošanas sacensību "Apkārt Alaukstam" tradīcijas iedibinātājiem (1984), Latvijas Tautas frontes Vecpiebalgas grupas aktīvists Atmodas laikā , iniciators Vecpiebalgas baznīcas atjaunošanas procesos 90-tajos gados, mūzikas festivāla “Satiksimies Piebalgā” idejas autors, velotūres "Pāri Piebalgas pakalniem" koordinatos un grāmatas "Tuvumā – Tālumā" (2015) autors, E. Johansons ir arī gleznotājs, kura mākslas darbus iecīnījuši un atzinīgi novērtējuši kā piebaldzēni, tā arī citu vēsturiskā Cēsu rajona novadu iedzīvotāji.

 

 

Visas bibliotēkas piedāvātās izstādes ir bez maksas!