Cēsu Centrālās bibliotēkas pasākumu un izstāžu piedāvājums 2018. gada maijā

Pasākumi pieaugušo auditorijai


2. maijā plkst. 11.00–18.00

Individuālas Tiesībsarga biroja juristu konsultācijas

Norises vieta: 3. stāva mācību telpa

Ikvienam interesentam tiek piedāvāta iespēja saņemt individuālas Tiesībsarga biroja juristu konsultācijas par cilvēktiesību, labas pārvaldības un diskriminācijas jautājumiem.

Konsultācijām nepieciešams pieteikties iepriekš, zvanot uz Tiesībsarga biroja tālruni: 67686768.

 

9. maijā plkst. 17.00

Tikšanās Lasītāju klubiņā

Norises vieta: Skolas iela 6, Cēsis

Bibliotēkas Lasītāju klubiņa sezonas noslēguma tikšanās reizē klubiņa biedriem būs iespēja iepazīt 19. gs. skolu Cēsu Vēstures un mākslas muzeja priekšmetu radītavā – koprades mājā “Skola6”.

 

Pasākumi Bērnu apkalpošanas nodaļā


3., 10., 17., 24. maijā plkst. 10.00–18.00

Minamās ceturtdienas bērniem: Domā! Prāto! Risini!

Risinām krustvārdu uzdevumus, minam mīklas.

 

5. maijā plkst. 11.00

Ģimeņu rīts

Maija ģimeņu rītā tiksimies ar "Putniņa Toma stāstu grāmatas" autori Jutu Stīlu (cēsniekiem zināmu kā Jutu Vējiņu). Pasākumu papildinās muzikāli priekšnesumi vijolnieka, autores tēva, Ilmāra Vējiņa un pianista Viļņa Daņiļēviča izpildījumā.

 

9. maijā plkst. 14.00–16.00

Radošā darbnīca jaunākā skolas vecuma bērniem: Gatavojam apsveikumus māmiņām!

13. maijs – Mātes diena.

Aicinām bērnus gatavot īpašus un mīļus apsveikumus savām māmiņām, vecmāmiņām un krustmāmiņām svētkos!

 

Literatūras izstādes pieaugušo auditorijai


2.–30. maijs

Dzejniekam Imantam Ziedonim – 85 (1933–2013)

Izstāde skatāma Pieaugušo apkalpošanas nodaļā

Literatūras izstāde veltīta dzejnieka dzīvei un daiļradei.

 

2.–30. maijs

Rakstniekam, publicistam Ērikam Hānbergam – 85

Izstāde skatāma Pieaugušo apkalpošanas nodaļā

Ēriks Hānbergs ir Latviešu biedrības nama "Omulību klubiņa" viens no dibinātājiem.

Literatūras izstādē skatāmi rakstnieka oriģināldarbi.

 

2.–30. maijs

Aklais randiņš ar grāmatu 2017 – slepenās satikšanās aizkulises

Izstāde skatāma Pieaugušo apkalpošanas nodaļā

"Aklais randiņš ar grāmatu" bibliotēkas lasītājus ir ievilinājis literārā avantūrā. Arī 2017. gada akcija nebija izņēmums.

Bibliotēka piedāvā ieskatīties "Aklā randiņa ar grāmatu" 2017 aizkulisēs jeb iepazīties ar akcijas dalībnieku rakstītajiem iespaidiem par piedzīvoto slepenās satikšanās laikā.

 

24., 25., 26. maijā

Jauno grāmatu izstāde

Izstāde skatāma Pieaugušo apkalpošanas nodaļā

No 24. līdz 26. maijam bibliotēkas lietotājiem iespēja iepazīties ar jaunāko daiļliteratūru un nozaru literatūru, kā arī pierakstīties rindā uz sev interesējošām grāmatām.

 

2.–30. maijs

Sēsim un stādīsim!

Izstāde skatāma Periodikas lasītavā

Preses materiāli par sēklu jaunumiem sakņu dārzam un puķu dobei.

2.–30. maijs

Raunas novadā kādreiz un tagad

Izstāde skatāma Novadpētniecības lasītavā

Izstāde veltīta kultūrvēsturei Raunas novadā. Ekspozīcijā apkopoti materiāli no laikraksta “Druva” rubrikas “Pastaigā”.

Šī ir cikla “Cauri gadsimtiem” astotā – noslēdzošā izstāde.

 

Literatūras izstādes Bērnu apkalpošanas nodaļā


2.–30. maijs

Krāsaino pasaku autoram Imantam Ziedonim – 85

Dzejnieks, publicists un īsās prozas autors Imants Ziedonis (1933–2013) ar saviem spēcīgajiem un bieži filozofiskajiem darbiem ir spējis uzrunāt visas lasītāju paaudzes – no bērna līdz sirmgalvim.

Viņa pasakas ir gaišas, tās spēlējas ar lasītāju, jo arī pats rakstnieks spēlējas ar krāsām, vārdiem, domām un formu.

Pasakās ir ietverta liela dzīves gudrība.

 

2.–30. maijs

Ar omīti un opīti ir jautri!

Sirsnīgas un piedzīvojumiem bagātas grāmatas, kurās galvenie varoņi ir vecmāmiņas un vectētiņi.

 

Fotogrāfiju izstāde


2.–30. maijs

Pavasara Amatas laivotāji Viļa Bleikša fotogrāfijās

Izstāde skatāma bibliotēkas starpstāvos

2018. gada pavasara ūdens sacensības Amatas upē. Tās iemūžinājis cēsnieks un ilggadējais Cēsu fotokluba dalībnieks Vilis Bleikšs.

 

Mākslas darbu izstādes


2. maijs–12. maijs

DABA

Izstāde skatāma bibliotēkas 1. stāvā

Profesionālu mākslinieku klusās dabas Cēsu Mākslas skolas audzēkņu interpretācijās.

 

14. maijs–29. jūnijs

Jānis Dukāts “Akvareļi”

Izstāde skatāma bibliotēkas 1. stāvā

Cēsniekiem Jāņa Dukāta vārds nav svešs. Viņa personālizstāde “Mežs” no 2011. gada rudens līdz 2012. gada rudenim bija skatāma Gaujas Nacionālā parka teritorijā pie Cēsīm, līdzās Sarkanajām klintīm pie Gaujas.

Absolvējis J. Rozentāla mākslas skolu, taču augstāko izglītību mākslas nozarē ieguvis, studējot Latvijas Mākslas akadēmijā.

Mākslinieka darbi atrodas privātkolekcijās Latvijā un ārzemēs.

 

Visi bibliotēkas piedāvātie pasākumi un izstādes ir bez maksas!