Cēsu Centrālās bibliotēkas pasākumu un izstāžu piedāvājums 2018. gada aprīlī

Pasākumi pieaugušo auditorijai


11. aprīlī plkst. 18.00

Flokši: sarunu vakars Lasītāju klubiņā ar rakstnieci un dārzkopi Gunu Rukšāni

Pasākuma norises vieta: 2. stāvs

Aprīļa Lasītāju klubiņa tikšanās reizē ikviens ir laipni aicināts pievienoties sarunu vakaram, kurā novadniece, rakstniece un dārzkope stāstīs par Latvijas košumdārzu elementu – flokšiem.

Gunas Rukšānes jaunākā grāmata “Flokši” kopš 2018. gada marta ir nopērkama Latvijas grāmatnīcās.

 

25. aprīlī plkst. 18.00

Stāsti par 100 gadiem Latvijā: autorvakars ar rakstnieci Birutu Eglīti

Pasākuma norises vieta: 2. stāvs

Vakara gaitā caur stāstiem un fotogrāfijām tiks atklāts rakstnieces jaunākās grāmatas “Ceturtais bauslis” vēstījums – kuplās un stiprās Spridzānu dzimtas likteņstāsti, kas savijušies kopā ar vēsturiski nozīmīgiem faktiem un kas ikkatram rosinās aizdomāties par savas dzimtas likteņgaitām.

 

27. aprīlī plkst. 18.00

Lai atmiņas neizzūd: autorvakars ar Ingunu Baueri – kultūrvēsturisko romānu autori 

Pasākuma norises vieta: 2. stāvs

Ingunas Baueres oriģinālliteratūra radījusi “vēstures laika mašīnas efektu”. Rakstniece ir vecpiebaldzēniete un savus romānus lielākoties veltījusi kultūrvēsturei, tai skaitā vēsturiskā Cēsu rajona novadpētniecībai: gadsimtu laika ritējumam, dzimtu likteņiem un dižvīru dzīves gaitām.

Rakstniece ir top augšgalā bibliotēkas lasītāko autoru vidū.

 

Pasākumi bērnu auditorijai


5., 12., 19. aprīlī, visas dienas garumā

Minamās ceturtdienas bērniem: Domā! Prāto! Risini!

Pasākuma norises vieta: Bērnu apkalpošanas nodaļa 

Risinām krustvārdu uzdevumus, minam mīklas.

 

11. aprīlī plkst. 14.00

“Dzejoļi un nedzejoļi”: tikšanās ar dzejnieku un grāmatizdevēju Uldi Ausekli

Pasākuma norises vieta: Bērnu apkalpošanas nodaļa 

Dzejnieka viesošanās, kas bija paredzēta 21. martā, pārcelta uz 11. aprīli!

Ulda Ausekļa vārds cēsniekiem nav svešs, jo dzejnieks pilsētā viesojies vairākkārt.

Viņa daiļradi arvien atzinīgi novērtē bērni, kas ir autora visiemīļotākā auditorija.

Aicinām pedagogus iepriekš pieteikt klases dalību pasākumā (tālr.: 64122605; 25668580).

 

23. aprīlī plkst. 14.00

Tikšanās ar rakstnieku Māri Runguli

Pasākuma norises vieta: Bērnu apkalpošanas nodaļa 

Māris Rungulis ir iecienīts rakstnieks pusaudžu lokā, jo savās grāmatās nereti pievēršas tēmām, kas tik aktuālas jauniešu auditorijai.

2017. gadā saņēmis Jāņa Baltvilka balvu bērnu literatūrā par grāmatu “Pastaiga mirušo pilsētā. Pārupes spoku stāsti”.

Aicinām pedagogus iepriekš pieteikt klases dalību pasākumā (tālr.: 64122605; 25668580).

 

25. aprīlī

Cēsu novada bērnu un jauniešu grāmatu svētki:


plkst. 12.00 Grāmatu svētku atklāšana – tikšanās ar rakstniekiem Valdi Rūmnieku un Aivaru Kļavi

Pasākuma norises vieta: Zvaigznes grāmatu nams Cēsīs

Jau tradicionāli aprīļa mēnesī Zvaigznes grāmatu namā Cēsīs, Rīgas ielā 2, viesojas latviešu rakstnieki.

 

plkst. 14.00 tikšanās ar rakstnieku Aivaru Kļavi

Pasākuma norises vieta: Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 

Ikgadējo Cēsu novada bērnu un jauniešu grāmatu svētku ietvaros ikvienam interesentam ir iespēja sastapt un iepazīt rakstnieku Aivaru Kļavi.

 

plkst. 14.00 tikšanās ar rakstnieku Valdi Rūmnieku

Pasākuma norises vieta: Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa

Svētku ietvaros ikviens ir laipni aicināts uz literāru satikšanos ar Valdi Rūmnieku.

 

28. aprīlī plkst. 11.00       

Ģimeņu rīts: uzspēlēsim “Brain games” spēles!

Pasākuma norises vieta: Bērnu apkalpošanas nodaļa 

Vadošā galda spēļu uzņēmuma Baltijā “Brain games” pārstāvji aicina ikvienu interesentu uz spēļu spēlēšanu bibliotēkā.

Iepazīsti plašo spēļu sortimentu, apgūsti jaunas spēles un azartiskā garā pavadi sestdienas rītu!

 

Literatūras izstādes pieaugušo auditorijai


23. aprīlis–31. maijs

Aklais randiņš ar grāmatu 2017 –slepenās satikšanās aizkulises

Izstāde skatāma Pieaugušo apkalpošanas nodaļā

Aklais randiņš ar grāmatu bibliotēkas lasītājus ir ievilinājis literārā avantūrā. Arī 2017. gada akcija nebija izņēmums.

Bibliotēka piedāvā ieskatīties Aklā randiņa ar grāmatu 2017 aizkulisēs jeb iepazīties ar akcijas dalībnieku rakstītajiem iespaidiem par piedzīvoto slepenās satikšanās laikā.

 

3.–30. aprīlis

Tulkotājai Silvijai Bricei – jubileja!

Izstāde skatāma Pieaugušo apkalpošanas nodaļā

Tajā apkopti S.Brices tulkotie darbi.

 

3.–30. aprīlis

Dārzkopja pavasaris

Izstāde skatāma Pieaugušo apkalpošanas nodaļā

Literatūras izstāde veltīta pavasara darbiem dārzā.

 

19.–21. aprīlis

Jauno grāmatu izstāde 

Izstāde skatāma Pieaugušo apkalpošanas nodaļā

No 19. līdz 21. aprīlim bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļā lasītājiem iespēja iepazīties ar jaunāko daiļliteratūru un nozaru literatūru, kā arī pierakstīties rindā uz sev interesējošām grāmatām.

 

3.–28. aprīlis

Ceļvedis VID deklarācijas aizpildīšanā

Izstāde skatāma Periodikas lasītavā

Preses materiāli par VID gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu.

 

3.–30. aprīlis

Raunas novadā kādreiz un tagad

Izstāde skatāma Novadpētniecības lasītavā

Izstāde veltīta kultūrvēsturei Raunas novadā. Ekspozīcijā apkopoti materiāli no laikraksta “Druva” rubrikas “Pastaigā”.

Šī ir cikla “Cauri gadsimtiem” astotā – noslēdzošā izstāde.

 

Literatūras izstādes bērnu auditorijai


3.–30. aprīlis

Anekdošu virpulī

Izstāde skatāma Bērnu apkalpošanas nodaļā

Aprīlis – joku mēnesis!

Aicinām lasīt anekdotes un izsmieties no sirds.

 

3.–30. aprīlis

Teātris uz skatuves un aizkulisēs

Izstāde skatāma Bērnu apkalpošanas nodaļā

Uz skatuves var redzēt tikai daļu no brīnumainās teātra dzīves. Caur literatūru ielūkosimies teātra aizkulisēs un aizraujošākajās bērnu lugās.

 

Fotogrāfiju izstādes


3.–14. aprīlis

Mana Latvija. Dabas skati – krāsu raksti. Guntas Romanovskas foto dienasgrāmata

Izstāde skatāma bibliotēkas starpstāvos

Ainas no Latvijas dabas, kuras iemūžinājusi Gunta Romanovska – ilggadēja Cēsu Centrālās bibliotēkas darbiniece un aktīva Latvijas un pasaules izzinātāja.

 

17. aprīlis–31. maijs

Pavasara Amatas laivotāji Viļa Bleikša fotogrāfijās

Izstāde skatāma bibliotēkas starpstāvos

Ikgadējās pavasara ūdens sacensības Amatas upē. Tās iemūžinājis cēsnieks un ilggadējais Cēsu fotokluba dalībnieks Vilis Bleikšs.

 

Mākslas darbu izstāde


3. aprīlis–7. maijs

DABA

Izstāde skatāma bibliotēkas 1. stāvā

Profesionālu mākslinieku klusās dabas Cēsu Mākslas skolas audzēkņu interpretācijās.

 

 

Visi bibliotēkas piedāvātie pasākumi un izstādes ir bez maksas!

Ziņu sagatavoja:

Cēsu Centrālās bibliotēkas sociālo mediju speciāliste Krista Annija Lauberga.