No 1. līdz 30. novembrim

PASĀKUMI PIEAUGUŠAJIEM
  •1.-29.11. Ekskursijas pa bibliotēku pieteikt jums izdevīgā nedēļas dienā un laikā: tālr. 64123644, 26411177. Bez maksas
  •1.-29.11. Aklais randiņš ar grāmatu. Novembra mēnesī bibliotēka lasītājiem atkal piedāvās iesaistīties aizraujošā literārā aktivitātē  - “Aklais randiņš ar grāmatu”. Pieaugušo apkalpošanas nodaļa
  •13.11. plkst. 17.00 Lasītāju klubiņa tikšanās Krēslas stundā. Tēma: Somijā dzīvojošās zviedru rakstnieces Ullas Lēnas Lundbergas grāmatas “Ledus” kopīgais lasījums. Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas projekts norisināsies jau 21. reizi, Latvijā – 20. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaikus tiks iedegtas sveces un lasītas grāmatas. Laipni aicināti visi interesenti! 3. stāvā

PASĀKUMI BĒRNIEM
  •1.-29.11. Aklais randiņš ar grāmatu bērniem! Novembra mēnesī sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem būs iespēja iesaistīties interesantajā bibliotēkas lasīšanas veicināšanas aktivitātē “Aklais randiņš ar grāmatu bērniem”. Akcijas noslēgumā 3 dalībniekiem izlozes kārtībā dāvināsim pārsteiguma balvas! Bērnu apkalpošanas nodaļa
  •2., 9., 16., 23. 11. plkst. 10.00-18.00 Minamās ceturtdienas! “Domā! Prāto! Risini!” Risinām krustvārdu uzdevumus, minam mīklas. Bērnu apkalpošanas nodaļa
  •6.11. plkst. 12.00 Tikšanās ar mākslinieku, ilustratoru Jāni Blanku. Novembrī bibliotēkas apmeklētājus priecēs grafiķa un gleznotāja Jāņa Blanka izstāde “Ilustrācijas”. J. Blanks aktīvi darbojas grāmatu mākslā un dizainā. 2010. gadā nominēts Jāņa Baltvilka balvai par A. Neibarta dzejas grāmatas Ola uz sola bilžu gleznošanu. Uz tikšanos ar mākslinieki īpaši aicināti sākumskolas skolēni. Aicinām pieteikt klašu apmeklējumu (tel.: 64122605). Bērnu apkalpošanas nodaļa
  •13.-17.11. Rītausmas stundas Ziemeļu zemē. Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros lasīsim grāmatu fragmentus, kuros autori stāsta par dažādām Ziemeļu salām (Astrida Lindgrēne, Enida Blaitona, Mauri Kunnass u.c.). Bērnudārzos un skolās pēc pieprasījuma (tel.: 64122605)
  •13.11. plkst. 17.00 Krēslas stunda bērniem Salas Ziemeļvalstīs. Sveču gaismā lasīsim Mauri Kunnasa grāmatas “Bagātību sala” fragmentu. Bērnu apkalpošanas nodaļa

PASĀKUMS VISAI ĢIMENEI
  •15.11. plkst. 18.00 muzikāls dzejas uzvedums visai ģimenei Pasaka par atslēdziņu! Piedalās dzejnieks Arvīds Ulme, mūziķis Haralds Sīmanis un Cēsu 2. pamatskolas teātra pulciņš Mākoņspārnis2. stāvā

LITERATŪRAS IZSTĀDES PIEAUGUŠO APKALPOŠANAS NODAĻĀ
  •1.-29.11. Stipru Latviju veido stipri cilvēki. Literatūras izstāde veltīta izcilām Latvijas personībām. Pieaugušo apkalpošanas nodaļa
  •1.-29.11. Jauniešu un vecāku žūrija 2017. Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” grāmatas 8.-12. klašu skolēniem un pieaugušajiem. Pieaugušo apkalpošanas nodaļa
  •1.-24.11. Mārtiņdiena – tradīcijas, ticējumi. Preses materiālu izstāde par Mārtiņdienas svinēšanas tradīcijām. Periodikas lasītava
  •1.-29.11. Līgatnes novads kādreiz un tagad. Izstāde veltīta kultūrvēsturei Līgatnes novadā. Ekspozīcijā apkopoti materiāli no laikraksta “Druva” rubrikas “Pastaigā”. Novadpētniecības lasītava
  •13.-29.11. Sadraudzībai Cēsis – Ahima 25. Preses materiālu Izstāde veltīta Ahimas (Vācijas) un Cēsu pilsētas ilggadējai sadarbībai. Novadpētniecības lasītava
  •23., 24., 25.11. Jauno grāmatu izstāde. Lasītājiem iespēja iepazīties ar bibliotēkā saņemtajām jaunajām grāmatām. Uz interesējošajām grāmatām iespēja pierakstīties. Pieaugušo apkalpošanas nodaļa

LITERATŪRAS IZSTĀDES BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻĀ
  •1.-29.11. Somu rakstnieku grāmatas bērniem. Grāmatu izstāde jaunākā skolas vecuma bērniem. Bērnu apkalpošanas nodaļa
  •1.-29.11.    
   “Vecāmamma man atstāja grozu zīļu
   viņa teica: “Kad tās iesēsi, jutīsi Latviju mīļu.”
                                       /U.Auseklis/
  18. novembrī svinēsim Latvijas dzimšanas dienu. Grāmatas vidējā skolas vecuma bērniem par Latviju un tās vēsturi. Bērnu apkalpošanas nodaļa
  •1.-29.11. Piedalies, lasi un vērtē! Bērnu un jauniešu žūrija 2017. Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” grāmatas 1.-7. klašu skolēniem. Bērnu apkalpošanas nodaļa

FOTOGRĀFIJU IZSTĀDE
  •1.-29.11. Fotoizstāde Mūsu mīluļi. “Mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinām…“/Antuāns de Sent-Ekziperī/. Izstādē skatāmi aizkustinoši, omulīgi un mīļi foto kadri no bibliotēkas darbinieku mājas mīluļu ikdienas. Bibliotēkas starpstāvos

MĀKSLAS IZSTĀDE
  •6.-29.11. Jānis Blanks. Ilustrācijas. Jānis Blanks - grafiķis un gleznotājs, kurš aktīvi darbojas grāmatu mākslā un dizainā. Viņa veidotās grāmatas ir elegantas, atturīgas un dabiskas. Izstādē apskatāmas J.Blanka ilustrācijas Artura Gobas grāmatai “Zemes vēzis”. 2. stāvā

Ziņu sagatavoja:

Lāsma Vasmane-Mašina,
Cēsu Centrālās bibliotēkas sociālo mediju speciāliste
Tel.: 64112020, 64122879
e-pasts: lasma.vasmane-masina@biblioteka.cesis.lv