No 2. līdz 31. oktobrim

PASĀKUMI PIEAUGUŠAJIEM

 •  1.-31.10. Ekskursijas pa bibliotēku pieteikt jums izdevīgā nedēļas dienā un laikā: tālr. 64123644, 26411177. Bez maksas  
 • 4.10. plkst.16.00 Tikšanās Lasītāju klubiņā - Eduardam Veidenbaumam – 150. 3. oktobrī leģendārajam revolucionārajam dzejniekam, novadniekam un tulkotājam E. Veidenbaumam 150. dzimšanas diena. Tikšanās reizē dosimies neklātienes ekskursija uz “Kalāčiem”, ieklausoties E. Veidenbauma memoriālā muzeja bijušās darbinieces Teiksmas Vasmanes stāstījumā 3. stāvā
 • 11.10. plkst. 12.00 Informatīvais seminārs par dabasgāzes tirgus atvēršanu. Organizē Eiropas Komisijas pārstāvniecība kopīgi ar Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju. Seminārā aicināts piedalīties ikviens interesents. Tiks sniegtas arī individuālas konsultācijas dabasgāzes patērētājiem. 2. stāvā
 • 11.10. plkst. 18.00 Tikšanās ar dzejnieku, dziesminieku un novadnieku Valdi Atālu. Piedalās mūziķis Andris Šīrants un dzejnieks, komponists Egons Pičners. 2.stāvā
 • 18.10. plkst. 18.00 Cēsis 20. gadsimta dokumentālā kino kadros – 3. daļa. Kopš 2016. gada bibliotēkas Novadpētniecības krājums tiek papildināts ar Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva sižetiem no dokumentālajām filmām, kuros atspoguļoti notikumi Cēsīs. 2017. gadā krājums papildināts ar jauniem sižetiem, kas aptver laika posmu no 1928. līdz pat 1994. gadam. Laipni aicināts ikviens interesents. Vēsturiskos notikumus komentēs vēsturnieks Daumants Vasmanis. 2. stāvā
 • 25.10. plkst. 18.00 Cēsis 20. gadsimta dokumentālā kino kadros – 4. daļa. Turpināsim skatīties Cēsu pilsētai veltīto kino programmas turpinājumu. Vēsturiskos notikumus komentēs vēsturnieks Daumants Vasmanis 2. stāvā

 

LITERATŪRAS IZSTĀDES PIEAUGUŠAJIEM

 • 2.-31.10. Rudens vakariem – latviešu detektīvs. Latviešu autoru detektīvliteratūras izstāde. Pieaugušo apkalpošanas nodaļa
 • 2.-31.10. Visuma noslēpumi. Literatūras izstāde veltīta kosmosa izzināšanai. Pieaugušo apkalpošanas nodaļa
 • 2.-31.10. Jauniešu un vecāku žūrija 2017. Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” grāmatas 8.-12. klašu skolēniem un vecākiem. Pieaugušo apkalpošanas nodaļa
 • 2.-31.10. Uzturs veselīgai dzīvei. Preses materiālu izstāde par veselīga uztura nozīmi ikdienas dzīvē. Periodikas lasītava
 • 2.-31.10. Līgatnes novads kādreiz un tagad. Izstāde veltīta kultūrvēsturei Līgatnes novadā. Ekspozīcijā apkopoti materiāli no laikraksta “Druva” rubrikas “Pastaigā”. Novadpētniecības lasītava
 • 6.-31.10. Folklora novados. Izstāde veltīta vēsturiskā Cēsu rajona (Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas) mutvārdu vākumam Cēsu Centrālajā bibliotēkā. Novadpētniecības lasītava
 • 23., 24., 25.10. Jauno grāmatu izstāde. Lasītājiem iespēja iepazīties ar bibliotēkā saņemtajām jaunajām grāmatām. Uz interesējošajām grāmatām iespēja pierakstīties. Pieaugušo apkalpošanas nodaļa

 

PASĀKUMI BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻĀ

 • 5., 12., 19.10. plkst. 10.00-18.00 Minamās ceturtdienas! “Domā! Prāto! Risini!” Risinām krustvārdu uzdevumus, minam mīklas. Bērnu apkalpošanas nodaļa
 • 21.10. plkst. 11.00 Ģimeņu rīts bibliotēkā Mazā raganiņa! Veselavas teātra studijas "Kurlās vardes” izrāde tapusi pēc Otfrīda Preislera stāsta motīviem. Mazā raganiņa, viņas uzticamais draugs krauklis Abrakss, Piparnieka kungs un visa raganu saime gatavojas burt, līksmot, dziedāt, dejot un smiet! Bērnu apkalpošanas nodaļa
 • 25.10. no plkst. 14.00 līdz 16.00 Radošā darbnīca jaunākā skolas vecuma bērniem Halloween tuvojas! Gatavosim helovīnu dekorus un saldumu groziņus no papīra. Bērnu apkalpošanas nodaļa

 

LITERATŪRAS IZSTĀDES BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻĀ

 • 2.-31.10. Atklāj! Pēti! Eksperimentē! Grāmatas par dažādiem eksperimentiem jaunākā skolas vecuma bērniem. Bērnu apkalpošanas nodaļa
 • 2.-31.10. Baisi stāsti par spokiem, raganām un vampīriem. Grāmatu izstāde vidējā skolas vecuma bērniem. Bērnu apkalpošanas nodaļa
 • 2.-31.10. Piedalies, lasi un vērtē! Bērnu un jauniešu žūrija 2017. Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” grāmatas 1.-7. klašu skolēniem. Bērnu apkalpošanas nodaļa

MĀKSLAS IZSTĀDES

 • 2.-6.10. Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam – 150. Plaša izstāde veltīta novadnieka, dzejnieka Eduarda Veidenbauma jubilejai 3. oktobrī. Piedāvājam stāstījumu klašu grupām pēc pieprasījuma. Tel.: 64112020
 • 2.-31.10. Dzejas dienas Cēsīs. Fotoizstādē skatāmi spilgtākie mirkļi no iepriekšējo gadu bibliotēkas rīkotajiem dzejas dienu pasākumiem. Bibliotēkas starpstāvos
 • 16.-31.10. Ceļojošā izstāde Arvien ciešāka savienība. Romas līgumu mantojums mūsdienu Eiropai. Atzīmējot Romas līgumu parakstīšanas 60. gadadienu, šogad visā Latvijā skatāma ceļojošā izstāde „Arvien ciešāka savienība. Romas līgumu mantojums mūsdienu Eiropai”. Tajā aplūkojami dokumenti, fotogrāfijas un citas liecības par Eiropas Savienības (ES) izveidi un attīstību no pagājušā gadsimta 50. gadiem līdz mūsdienām. 2. stāvā

 

Bibliotēkas piedāvātie pasākumi un izstādes ir bez maksas