No 2. līdz 31. maijam

PASĀKUMI PIEAUGUŠAJIEM


 • 2.-31.05. Ekskursijas pa bibliotēku pieteikt jums izdevīgā nedēļas dienā un laikā: tālr. 64123644, 26411177. Bez maksas
 • 6.05. plkst.13:00 cēsnieces Ivetas Rozentāles un Daiņa Znota dzejas grāmatas ”Neuzrakstītās vēstules” atvēršanas svētki. Programmā literāri muzikāli vizuāla saspēle ”Neuzrakstītās vēstules”. Dzeju lasīs Iveta Rozentāle un Einārs Giels, muzicēs Dita Bērziņa. 2. stāvā
 • 10.05. plkst. 18:00 tikšanās ar grāmatas “Anatolijs Danilāns. Dakteris ar atvērtu sirdi” autoru PĒTERI STRUBERGU un tās varoni ANATOLIJU DANILĀNU. Cēsu Pieaugušo izglītības centra zālē (Raunas ielā 4)
 • 17.05. plkst. 16:00 Lasītāju klubiņš! Tēma - Mana romantiskākā grāmata. Līgumu slēgšana dalībai “Vecāku žūrijā 2017”.  3. stāvā


LITERATŪRAS IZSTĀDES PIEAUGUŠAJIEM

 • 2.-8.05. 4. maijs-Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena. Literatūras izstāde par šo vēsturisko notikumu. Pieaugušo apkalpošanas nodaļa
 • 2.-31.05. Rakstniekam Alfredam Dziļumam – 110. Literatūras izstāde veltīta rakstnieka dzīvei un daiļradei. Pieaugušo apkalpošanas nodaļa
 • 2.-31.05. Eiropas Savienības pamatiem - 60. Preses materiāli par Romas līgumiem. Periodikas lasītava
 • 2.-31.05. Dzejniekam Arvīdam Ulmem - 70. Izstāde veltīta novadnieka, dzejnieka Arvīda Ulmes jubilejai 13. maijā. Novadpētniecības lasītava
 • 2.-31.05. Mākslas zinātniecei Rūtai Muižniecei - 80. Izstāde veltīta novadnieces, mākslas zinātnieces Rūtas Muižnieces jubilejai 24. maijā. Novadpētniecības lasītava
 • 2.-31.05. Cēsu novadā kādreiz un tagad. Izstāde veltīta kultūrvēsturei Cēsu novadā. Ekspozīcijā apkopoti materiāli no laikraksta “Druva” rubrikas “Pastaigā”. Novadpētniecības lasītava
 • 8.-31.05. Dārzs vaļaspriekam. Literatūras izstāde par dārzkopību. Pieaugušo apkalpošanas nodaļa
 • 18., 19., 20.05. Jauno grāmatu izstāde. Lasītājiem iespēja iepazīties ar bibliotēkā saņemtajām jaunajām grāmatām. Uz interesējošajām grāmatām iespēja pierakstīties. Pieaugušo apkalpošanas nodaļa


PASĀKUMI BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻĀ

 • 11., 18.05. Minamās ceturtdienas! “Domā! Prāto! Risini!” Risinām krustvārdu uzdevumus, minam mīklas. Bērnu apkalpošanas nodaļa
 • 10.05. plkst. 14:00-17:00 Radošā darbnīca Pārsteigumi māmiņām! Darbnīca jaunākā skolas vecuma bērniem, kurā gatavosim skaistus un īpašus apsveikumus savām māmiņām. Bērnu apkalpošanas nodaļa
 • 13.05. plkst. 11:00 Bērnu rīts pirmsskolas vecuma bērniem Samīļosim māmiņas! Šajā sestdienas rītā bērni aicināti ierasties kopā ar māmiņām. Lasīsim, rotaļāsimies un godināsim savas māmiņas Mātes dienā. Bērnu apkalpošanas nodaļa


LITERATŪRAS IZSTĀDES BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻĀ

 • 2.-31.05. Es Tevi mīlu, māmiņ! Grāmatas par māmiņu jaunākā skolas vecuma bērniem. Bērnu apkalpošanas nodaļā
 • 2.-31.05. Esi stilīga! Grāmatas par skaistumkopšanu, frizūrām, modi pamatskolas vecuma meitenēm. Bērnu apkalpošanas nodaļā


MĀKSLAS IZSTĀDES

 • 2.-31.05. Cēsnieka Andra Vētras fotoizstāde Pavasaris. Fotoizstādē skatāmas fotogrāfijas, kurās caur objektīva aci Andris Vētra iemūžinājis dabas skaistumu pavasarī. Bibliotēkas starpstāvos
 • 2.-31.05. Akvareļi. Skolotājas, gleznotājas, grafiķes, novadnieces Lailas Balodes darbi akvareļu tehnikā. 1. stāvāBibliotēkas piedāvātie pasākumi un izstādes ir bez maksas

Ziņu sagatavoja:

Lāsma Vasmane
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Sociālo mediju speciāliste
tel.: 64112020, 64123644
e-pasts: lasma.vasmane@biblioteka.cesis.lv