No 1. līdz 31. decembrim

PASĀKUMI PIEAUGUŠO AUDITORIJAI

 •     1.-30.12. Grupu ekskursijas pa bibliotēku pieteikt jums izdevīgā nedēļas dienā un laikā. Tālr. 64123644, 26411177
 •     1.-30.12. Aklais randiņš ar grāmatu. Bibliotēka lasītājiem arī decembra mēnesī piedāvā iesaistīties romantiski literārā aktivitātē - Aklais randiņš ar grāmatu. Interneta veikals Fejas nams kopā ar augstas kvalifikācijas speciālistiem no uzņēmuma Kafijas draugs 3 lasītājiem akcijas noslēgumā, izlozes kārtībā, dāvās iepakojumu maltās kafijas! Pieaugušo apkalpošanas nodaļā
 •     1.-30.12. Vecāku žūrija 2016. Tā ir lasīšanas veicināšanas programma, kuras ietvarā lasītāji iejūtas literatūras ekspertu lomā. Vecāku žūrijas 2016 grāmatas iespējams saņemt lasīšanai bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļā


LITERATŪRAS IZSTĀDES PIEAUGUŠO AUDITORIJAI

 •     1.-27.12. Ticu Ziemsvētku klusajam brīnumam,

                         Kuram dvēselē jāienāk.
                         Ticu tumšzaļās egles dzīvībai... /Sk.Kaldupe/   
    Literatūras izstāde par ziemu un Ziemassvētkiem. Pieaugušo apkalpošanas nodaļā

 •     1.-30.12. Garīdzniekam, rakstniekam, sabiedriskajam darbiniekam Jurim Rubenim – 55 (1961). Literatūras izstāde veltīta J.Rubeņa dzīvei un daiļradei. Pieaugušo apkalpošanas nodaļā
 •     1.-30.12. Novadniekam Kārlim Dziļlejam – 125 (1891-1963). Izstāde veltīta novadnieka, rakstnieka, skolotāja un literatūras kritiķa Kārļa Dziļlejas 125. dzimšanas gadadienai. Novadpētniecības lasītavā
 •     5.-30.12. Ziemassvētki Eiropā. Preses materiālu izstāde par Ziemassvētku un Jaungada sagaidīšanas tradīcijām dažādās Eiropas valstīs. Periodikas lasītavā

 

PASĀKUMI BĒRNU AUDITORIJAI

 •     1.-30.12. Muzikāli literārā stunda par rūķiem Zem lielā rūķa mices. Pasākuma auditorija ir pirmo klašu skolēni un bērnudārzu grupas. Pēc skolotāju un audzinātāju pieprasījuma! Tālr.: 64122605. Bērnu apkalpošanas nodaļā
 •     1.- 30.12. Bērnu un jauniešu žūrija 2016. Tā ir lasīšanas veicināšanas programma, kuras ietvarā lasītāji iejūtas literatūras ekspertu lomā. Bērnu un jauniešu žūrijas 2016 grāmatas iespējams saņemt lasīšanai bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā
 •     14.12. no plkst.14:00 līdz 17:00 Radošā darbnīca Ziemassvētkus gaidot. Radošajā darbnīcā gatavosim piekaramus Ziemassvētku dekorus no papīra. Bērnu apkalpošanas nodaļā
 •     17.12. plkst.11:00 Vai tu dzirdi, vai tu jūti, Ziemassvētki nāk! Bērnu rīts pirmskolas vecuma bērniem. Kopā ar rūķiem lasīsim, klausīsimies ticējumus, no papīra gatavosim sniegavīrus un rotaļāsimies. Bērnu apkalpošanas nodaļā

     
LITERATŪRAS IZSTĀDES BĒRNU AUDITORIJAI

 •     1.-30.12. Sudrabiņa sniedziņš sniga. Tautas dziesmas un dzejoļi par Ziemassvētkiem. Izstāde sākumskolas vecuma skolēniem. Bērnu apkalpošanas nodaļā
 •     1.-30.12. Ziemassvētku ludziņas. Lugas, skeči par Ziemassvētkiem. Izstāde pamatskolas vecuma skolēniem. Bērnu apkalpošanas nodaļā

 

MĀKSLAS DARBU IZSTĀDES

 •     1.-30.12. Fotoizstāde Mēs dzīvojam Cēsīs. Fotoizstādē būs skatāmas fotogrāfijas, kurās caur objektīva aci Andris Vētra iemūžinājis citādos Cēsu pilsētas iedzīvotājus – dzīvniekus. Bibliotēkas starpstāvos
 •     1.-30.12. Gleznotājas Artas Kalniņas mākslas darbi. 2015. gadā A. Kalniņa ieguva bakalaura grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā. 1.stāvā