No 1. līdz 30. novembrim

PASĀKUMI PIEAUGUŠAJIEM


 •  1.-30.11. Ekskursijas pa bibliotēku pieteikt jums izdevīgā nedēļas dienā un laikā: tālr. 64123644, 26411177. Bez maksas  
 • 1.-30.11. Aklais randiņš ar grāmatu. Novembra mēnesī bibliotēka lasītājiem atkal piedāvās iesaistīties romantiski literārā aktivitātē  - “Aklais randiņš ar grāmatu”. Interneta veikals “Fejas nams” kopā ar augstas kvalifikācijas speciālistiem no uzņēmuma “Kafijas draugs” 3 lasītājiem akcijas noslēgumā, izlozes kārtībā, dāvās iepakojumu maltās kafijas! Pieaugušo apkalpošanas nodaļā
 • 9.11. plkst. 18:00 Kinolektorijs Cēsis 20. gadsimta dokumentālā kino kadros. Vieslektors kinozinātnieks Agris Redovičs. Cēsu pilsētai veltīta kino programma. Daudzu gadu garumā uzkrāts bagātīgs filmējumu klāsts, sākot ar pirmajiem neatkarīgās valsts gadiem, aptverot nacistiskās Vācijas un padomju okupācijas periodus, līdz pat neatkarības atjaunošanai. 2. stāvā
 • 14.11. plkst. 18:00 Krēslas stunda pieaugušajiem Nākotne Ziemeļvalstīs. Jau tradicionāli šajā novembrim vakarā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaikus tiks iedegtas sveces un lasīta viena kopīgi izvēlēta grāmata. Šogad fragments no Emmijas Iterantas grāmatas “Ūdens atmiņa”. 2. stāvā
 • 23.11. plkst. 16:00 Lasītāju klubiņš. Visi grāmatu mīļotāji tiek laipni aicināti uz tikšanos pie apaļā galda, lai dalītos izlasīto grāmatu iespaidos. Šīs tikšanās tēma: “Edvarda Treimaņa-Zvārguļa dzeja”. 3. stāvā

 

 

LITERATŪRAS IZSTĀDES PIEAUGUŠAJIEM


 • 1.-30.11. Valstsvīri Latvijas vēsturē. Literatūras izstāde veltīta Lāčplēša un LR proklamēšanas dienām. Pieaugušo apkalpošanas nodaļa
 • 1.-30.11. Rakstniecei Dainai Avotiņai – 90. Literatūras izstāde veltīta rakstnieces dzīvei un daiļradei. Pieaugušo apkalpošanas nodaļa
 • 1.-30.11. Jauniešu un vecāku žūrijas grāmatas 2016. Jauniešu un vecāku žūrijas grāmatas 8.-12. klašu skolēniem un vecākiem. Pieaugušo apkalpošanas nodaļa
 • 1.-30.11. 10. novembris – Mārtiņdiena. Preses materiālu izstāde par Mārtiņdienas svinēšanas tradīcijām. Periodikas lasītava
 • 1.-30.11. Rakstniekam, skolotājam, novadniekam Jonāsam Miesniekam (1896-1975) – 120. Izstāde veltīta novadnieka, rakstnieka, skolotāja Jonāsa Miesnieka 120 dzimšanas gadadienai. Novadpētniecības lasītava
 • 1.-30.11. Vai tu zini? Informatīvā izstāde, kas iepazīstina ar vēsturiskā Cēsu rajona novadiem un novadniekiem. Novadpētniecības lasītava
 • 25., 26.11. Jauno grāmatu izstāde. Lasītājiem iespēja iepazīties ar bibliotēkā saņemtajām jaunajām grāmatām. Uz interesējošajām grāmatām iespēja pierakstīties. Pieaugušo apkalpošanas nodaļa

 

 

PASĀKUMI BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻĀ


 • 1.-30.11. Skaļās lasīšanas stundas. Lasīsim un zīmēsim BIKI BUKS! Klasēm pēc skolotāju pieprasījuma. Tel.: 64122605. Bērnu apkalpošanas nodaļa
  • 3., 10., 17.11. plkst. 10:00-18:00 Minamās ceturtdienas! “Domā! Prāto! Risini!” Risinām krustvārdu uzdevumus, minam mīklas. Bērnu apkalpošanas nodaļa
  • 5.11. plkst. 11:00 Bērnu rīts Raganiņu un velniņu saiets. Helovīnu laiks ir klāt! Iesim rotaļās un dejosim kopā ar raganiņām. Uz pasākumu vēlams tērpties, maskoties vai rotāties atbilstoši raganu un velnu tematikai. Pirmsskolas vecuma bērniem. Bērnu apkalpošanas nodaļa
  • 14.11. plkst. 17:00 Krēslas stunda bērniem Nākotne Ziemeļvalstīs. Sveču gaismā lasīsim D.H.Kleistas grāmatas “Naftas pasaka” fragmentu. Bērnu apkalpošanas nodaļa
  • 16.11. plkst. 15:00 Pie mums viesos zviedru rakstnieks Henriks Tamms. Saruna ar rakstnieku par viņa grāmatām “Nindzja Timijs” un dažādi pārsteigumi no apgāda Zvaigzne ABC. Bērnu apkalpošanas nodaļa
  • 30.11. no plkst. 14:00 līdz 17:00 Radošā darbnīca Dekoru gatavošana. Radoša dekoru gatavošanas darbnīca jaunākā skolas vecuma bērniem. Bērnu apkalpošanas nodaļa

LITERATŪRAS IZSTĀDES BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻĀ


 • 1.-30.11. Rūķēnu Niķa un Riķa stiķi. Ērikam Kūlim 75. Veltījums Ērika Kūļa jubilejai. Grāmatu izstāde sākumskolas skolēniem. Bērnu apkalpošanas nodaļa
 • 1.-30.11. “Vecāmamma man atstāja grozu zīļu viņa teica:- kad tās iesēsi jutīsi Latviju mīļu” /U.Auseklis/. 18. novembrī svinēsim Latvijas dzimšanas dienu. Grāmatas vidējā skolas vecuma bērniem par Latvijas vēsturi. Bērnu apkalpošanas nodaļa
 • 1.-30.11. Bērnu un jauniešu žūrija 2016. Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatas 1.-7. klašu skolēniem. Bērnu apkalpošanas nodaļa

 

MĀKSLAS IZSTĀDES


 • 1.-5.11. Fotoizstāde Dzejas un grāmatu dienas Edvarda Treimaņa – Zvārguļa mājā “Leukādija”. Ieskats aizvadīto gadu pasākumos, kuri notikuši E. Treimaņa-Zvārguļa mājā “Leukādija”.

Izstāde tiek piedāvāta “Zvārguļa festivāla” ietvaros, kurš, notiek no 30. septembra līdz 2. oktobrim par godu dzejnieka apaļajai jubilejai. 1. stāvā

 • 7.-30.11. Artas Kalniņas gleznu izstāde. Arta Kalniņa 2015. gadā ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā. 1. stāvā

 

 

Bibliotēkas piedāvātie pasākumi un izstādes ir bez maksas

Ziņu sagatavoja:

Lāsma Vasmane,
Cēsu Centrālās bibliotēkas sociālo mediju speciāliste
tel.: 64112020, 64122879
e-pasts: lasma.vasmane@biblioteka.cesis.lv, lasmavasmane@inbox.lv