E-PRASMJU NEDĒĻĀ NO 24. LĪDZ 29. MARTAM BIBLIOTĒKAS DARBINIEKI PIEDĀVĀ:

24. martā plkst. 17.00 Nāc ar savu viedtālruni un planšetdatoru, uzzini par to lietošanu vairāk!
25. un 26. martā plkst. 16.00 Apmācības Interneta ABC (var pieteikties turpmākajām grupām: uz vietas Interneta lasītavā vai pa tālr. 64122879)
24., 25., 26.,28., 29. martā Konsultācijas un apmācības ikvienam interesentam:
    *bibliotēkas elektroniskā kataloga izmantošana (grāmatu rezervēšana, lietošanas termiņa pagarināšana u.c.)
    *novadpētniecības un novadnieku datubāzes
    *bibliotēkas abonētās datubāzes un portāli (Lursoft, Letonika, Latvijas filmas bibliotēkās, Pasakas, Lasāmkoks u.c.)
24., 25., 26., 28. martā „Mans draugs dators” – pirmās iemaņas e-prasmju pasaulē sākumskolas vecuma bērniem (Bērnu literatūras nodaļā)

Piedalies E-prasmju nedēļas IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju) zināšanu pārbaudēs un testos http://eprasmes.lv
Konsultācijas un apmācības notiek bez maksas
Atgādinām, ka 27. martā, mēneša pēdējā ceturtdienā, mūsu bibliotēkā ir metodiskā diena, apmeklētājiem tā būs slēgta
Vairāk informācijas:
tel.: 64112020
http://eprasmes.lv/

Ziņu sagatavoja:
Gunta Romanovska
Cēsu Centrālās bibliotēkas
direktores vietniece
tel.: 64112020, 64122879, 64123644, mob. 29289216; fakss 64112021
e-pasts: gunta.romanovska@biblioteka.cesis.lv ; gunrom@inbox.lv

Tagi: Cēsis, Cēsu Centrālā bibliotēka, E-prasmju nedēļa