No 2014. gada 10. februāra līdz 16. februārim jau ceturto reizi pēc kārtas norisinās projekts "Bibliotēkas diena dzīvē".

2.DIENA – OTRDIENA, 11. februāris

               Klāt otrdiena. Lai gan bibliotēkas darba laiks ir no plkst. 10:00, šorīt bibliotēkā san kā bišu stropā jau no plkst. 9.00. Iemesli - veseli divi! Pirmkārt – kā jau katru otrdienas rītu, šeit notiek būvspulce, kurā būvnieki, pašvaldības un bibliotēkas pārstāvji apspriež bibliotēkas renovācijas procesa aktuālos jautājums. Otrkārt – mūsu kolēģei Brigitai Stradzei skaista dzīves jubileja. Sveicam!

Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien -
Gadus tāpat kā naudu,
Noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz -
Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts!!

               Rožu klēpis, dāvanas un labie vārdi – tas viņai no mums – kolektīva. Mums – pīrāgi, brīnumgarda torte un šampanietis saldākai dzīvei un radošākai dienai no jubilāres.       

               Lai gan sakāmvārds vēsta, ka „darbs nav zaķis – neaizbēgs” – plkst. 10:00 bez kādām atlaidēm un kavēšanās tiek vērtas bibliotēkas durvis apmeklētājiem. Viss notiek kā ierasts, bet... cītīgākajiem Interneta lasītavas apmeklētājiem šodien nāksies pagaidīt, jo Interneta lasītava šajā rītā tiek atvēlēta Cēsu 1. pamatskolas skolēniem. Ir sākusies projektu nedēļa un Cēsu 1. pamatskolā tā veltīta profesijas izvēlei. Sadarbojoties ar bibliotēku, skolēniem tiek sniegta iespēja ielūkoties arī bibliotekāra (šajā gadījumā precīzāk – sistēmbibliotekāra) darbā. Mūsu kolēģe, Krājuma organizācijas un automatizācijas nodaļas vadītāja Skaidrīte Daņiļēviča iepazīstina skolēnus ar datubāzēm, elektronisko katalogu, digitālo bibliotēku, e-grāmatām, viedtālruņu iespējām, spēlēm utt. Ar patiesu interesi skolēni noklausās viņas stāstījumu. Ļoti priecē, ka klausītāju vidū ir arī daudz zēnu. Tas nozīmē, ka šīs profesijas prestižs pieaug un neatgriezeniski tiek lauzti vecie, sen iesīkstējušie stereotipi par bibliotēku!

                Šķiet, ka šajā nedēļā bibliotēka pārvērtusies par mazu skolu. Vismaz 2. stāvs noteikti. Ja Interneta lasītavu aizņēmuši skolēni no 1. pamatskolas, tad blakus Bērnu literatūras nodaļā sapulcējušies Cēsu pilsētas pamatskolas 5.klases skolēni uz bibliotekāro stundu, kuras tematika - "Izglītojies internetā".  Skolēni tiek iesaistīti diskusijās par mūsdienu jauniešu paradumiem internetvidē un iepazīstināti ar noderīgām mājas lapām, kurās meklēt vajadzīgu un izglītojošu informāciju. Piemēram, enciklopēdiju, vārdnīcu un citu resursu datubāze - http://www.letonika.lv, informatīvi izklaidējošās mājas lapas - http://www.filmas.lv, pasakas.net, kā arī Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs - http://www.cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/…. Noslēgumā skolēniem radošais uzdevums - latviešu tautas teiku iestudēšana. Bērnu uzdevums - sadalīties grupās, atrast pasakas.net mājas lapā latviešu tautas teikas un iemācīties tās atstāstīt, veidojot nelielu uzvedumu. Laiks bija ierobežots, bet skolēni tika veiksmīgi galā, un jau pēc 20 minūtēm visi kopā varam klausīties mazos uzvedumus! Fotogalerija šeit

                Ak, šis atskaišu laiks! Mūsu metodiķe (metodiskā māte) Zaiga Eglīte iegrimusi skaitļu jūrā. Viņa veic statistisko datu precizēšanu par reģiona izglītības iestāžu bibliotēku darbu 2013. gadā. Uzdevums grūts un atbildīgs!

                Kur tad šodien mūsu direktore Natālija Krama? Direktore šodien piedalās kultūras stratēģijas darba grupas 2. sanāksmē. Tajā tiek apspriesta kultūras stratēģijas satura apstiprināšana, izskatīts jautājums par iedzīvotāju aptauju kā arī pastrādāts pie Cēsu kultūras „+/-„ jeb SVID analīzes.

                Tāda, lūk, mums tā otrdiena!

#libdayLV

 

Ziņu sagatavoja:
Lāsma Vasmane
Cēsu Cesntrālās bibliotēkas
Sociālo mediju speciāliste
tel.: 64123644, e-pasts: lasma.vasmane@biblioteka.cesis.lv

Tagi: Cēsu Centrālā bibliotēka, #libdayLV 2014