Februārī bibliotēkā plānotas gan interesantas izstādes, gan aizraujoša tikšanās un teātra izrāde

Pasākumi un literatūras izstādes pieaugušajiem Cēsu Centrālajā bibliotēkā

2014. gada februārī

 

Pasākumi

 

5.02. plkst. 17.00 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas teātra studijas „MASKA” izrāde

Ruta Ceimere „Reiz mūsdienu laikos”. Režisore Guna Rukšāne. Cēsu Pieaugušo izglītība centra zālē. Bez maksas

 

19.02. plkst.17.00 Tikšanās ar rakstnieku Rimantu Ziedoni. Bibliotēkas pasākumu telpā. Bez maksas

 

 

Literatūras izstādes

 

3.-28.02. „Rakstniekam, gleznotājam Jānim Sarmam – 130 (1884-1983)”. Abonementā           

 

3.-28.02. „Tuvums”. Literatūras izstāde veltīta Valentīndienai. Abonementā

 

3.-28.02. „Grieķija – ES prezidējošā valsts”. Vispārīgajā lasītavā 

 

3.-28.02. „Komponistam novadniekam Emīlim Melngailim – 140”. Izstāde veltīta novadnieka jubilejai 15.februārī. Novadpētniecības literatūras lasītavā

 

20.,21.,22. 02. Jauno grāmatu izstāde. Abonementā          

 

 

Pasākumi un literatūras izstādes Cēsu Centrālās bibliotēkas

Bērnu literatūras nodaļā 2014. gada februārī

 

Pasākumi

 

1.-28.02. „Mūžs nodzīvots kā pasakā. Margaritai Stārastei – 100”. Literārā stunda par M. Stārastes dzīvi un daiļradi jaunākā skolas vecuma bērniem (piedāvājam pēc grupu pieprasījuma). Bez maksas

 

15.02. plkst.12.00 Bērnu rīts pirmskolas vecuma bērniem „Palasīsim grāmatiņu”. Bez maksas

 

20.02. plkst. 12.30 „Pie mums ciemojas Sises māmiņa māksliniece Astra Reine”. Tikšanās ar mākslinieci, rakstnieci Astru Mariju Reini. Bez maksas

 

 

Literatūras izstādes

 

3.-28.02. „Izzini sevi un pasauli”. Izzinošas grāmatas pirmskolas vecuma bērniem par dažādiem tematiem. Abonementā   

 

3.-28.02. „Ceļojums Margaritas Stārastes pasaku mežā”. M. Stārastes grāmatas pirmskolas un jaunākās skolas vecuma bērniem. Abonementā

 

3.-28.02. „Viss par zirgiem”. Daiļliteratūra un uzziņu literatūra par zirgiem vidējā skolas vecuma bērniem. Abonementā   

 

3.-28.02. „Sises māmiņai Astrai Marijai Reinei – 50”. A.M. Reines sarakstītās un ilustrētās grāmatas. Lasītavā

 

3.-28.02. „Iepazīsti dzīvnieku pasauli”. Uzziņu literatūra par mājdzīvniekiem. Lasītavā   

 

3.-28.02. „Mūžs nodzīvots kā pasakā. Margaritai Stārastei – 100”. M. Stārastes sarakstītās un ilustrētās grāmatas. Lasītavā          

 

Ziņu sagatavoja:
Gunta Romanovska,
Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece
tel.: 64112020, 64122879, 64123644, mob. 29289216; fakss 64112021
e-pasts: gunta.romanovska@biblioteka.cesis.lv ; gunrom@inbox.lv

Tagi: Cēsu Centrālā bibliotēka, Cēsu bibliotēka, pasākumi un izstādes