Svētku atklāšana plkst.12:00
Zvaigznes grāmatu namā
(Rīgas ielā 2).


Plkst. 14:00 - tikšanās ar rakstniekiem

Cēsu Centrālajā bibliotēkā (Raunas ielā 2).

 

Piedalās literāti: Linda Nemiera, ViVo, Līga Sproģe, Valdis Rūmnieks, Ruta Skrebele, Kristaps Auzenbergs, Māra Jakubovska, Uldis Auseklis un māksliniece Signe Ērmane-Ļitvina.