1.-28.02. Literatūras izstāde „Dzejniecei Ārijai Elksnei – 85 (1928.-1984.)”. Abonementā

1.-28.02. Literatūras izstāde Valentīna dienai
„Divus vārdus
Dievs man devis,
lai var visu pasacīt:
mīlu tevi.”
(M.Zālīte). Abonementā

1.-28.02. Literatūras izstāde „Rakstniekam, aktierim, novadniekam Pāvilam Gruznam – 135”. Novadpētniecības literatūras lasītavā

4.-28.02. Literatūras izstāde „Īrija – Eiropas Savienības prezidējošā valsts”. Vispārīgajā lasītavā

14.02. plkst.17.00 pasākums „Iztēloties neiespējamo, baudīt piedzīvojumus un ceļot iztēles pasaulēs!” Tikšanās ar jaunajiem latviešu rakstniekiem un tulkotājiem, fantastikas un fantāzijas grāmatu autoriem Lauru Dreiži un Ingu Macatu. Bibliotēkas pasākumu telpā

21.,22.,23.02. Jauno grāmatu izstāde. Abonementā

Bērnu literatūras nodaļā

1.-10.02. Literatūras izstāde
„Metenī ciemā braucu,
Cūkas auss kulītē,
Lai netrūka ciema ļaudīm
Metenīša svētībiņas.”

(Tautasdziesmas un ticējumi par Meteņiem, Meteņu rotaļas, maskas un ēdieni) Lasītavā

1.-28.02. Literatūras izstāde „Ceļosim kopā ar Žila Verna grāmatu varoņiem. Žilam Vernam – 185”. Abonementā

1.-28.02. Literatūras izstāde „Laiks ballēties”. (Viss par gatavošanos tīņu ballītēm) Abonementā

1.-28.02. Literatūras izstāde „Mans zelts ir mana tauta. Rūdolfam Blaumanim – 150”. Lasītavā

10.-20.02. Literatūras izstāde „Valentīna diena”. Lasītavā