„Bērnu un skolu bibliotēku veiksmes stāsti”

2012. gada 14.novembrī

Cēsīs, Raunas ielā 4

 

Programmas projekts 

Norises laiks plānots no plkst.10.00 – 15.00

      Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.00

 

Bērnu un skolu bibliotēku veiksmes stāsti:

 • Par tehnoloģiju izmantošanu

„Internetā neviens nezina, ka tu esi suns”. Lektore - LNB Sabiedrisko attiecību speciāliste Signe Valtiņa

Pieredzē dalīsies:

 1.  Burtnieku novada Ēveles pagasta bibliotēkas vadītāja Aelita Punkstiņa

 

 • Par sadarbības stiprināšanu

Pieredzē dalīsies:

 1. Valmieras 5.vidusskolas bibliotekāre Iveta Jančevska
 2. Madona bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Līga Fiļipova, Madonas Valsts ģimnāzijas bibliotekāre Gita Eiduka
 3. Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Inese Majore un Krājuma organizācijas un automatizācijas nodaļas vadītāja  Skaidrīte Daņilēviča
 4. Alūksnes bibliotēka

 

 • Par lasītprieka veicināšanu

 Lektore - LNB Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre Iveta Krūmiņa

Pieredzē dalīsies:

 1. Vecpiebalgas novada Taurenes bibliotēkas vadītāja Ineta Rūnika     

 

 • Par finansējuma piesaistīšanu

"Lai nauda nav šķērslis labām idejām". Lektore - LNB Atbalsta biedrības sabiedrisko attiecību vadītāja Sanita Kitajeva

Pieredzē dalīsies:

 •  
  1. Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilze Karsa

 

 

 

Dalības maksa konferencē Ls. 7. - ar pārskaitījumu, atsūtot vispirms savus rekvizītus vai skaidrā naudā

Dodiet ziņu arī skolu bibliotekāriem!

 

Pieteikties dalībai konferencē līdz 2. XI  - 64122605, 29335459

bln@biblioteka.cesis.lv

 

Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Inese Majore