2.06.2012. plkst. 12:30 – 15:00 Cēsu pilsētas svētki „Cēsu stāsti 2012” – Cēsu Centrālās bibliotēkas stāsti:

  • Stāsts par Cēsīm un cēsniekiem. Novadpētniecības materiālu lasītavas krājuma bagātības un tā izmantošanas iespējas
  • Stāsts par miniatūrgrāmatu pasauli. Bibliotēkas unikālās miniatūrgrāmatu kolekcijas apskate
  • Stāsts par grāmatu kā brīnumainu mākslas darbu. Bērnu grāmatu izstāde un stāsts par tām.

1.-18.06. Literatūras izstāde „Rakstniekam, novadniekam Laimonim Puram-90 (1922)”. Abonementā

2.-29.06. Literatūras izstāde „Dzejniecei Zinaīdai Lazdai – 110”. Izstāde veltīta novadnieces jubilejai 6. jūnijā. Novadpētniecības literatūras lasītavā

11.-25.06. Literatūras izstāde Vispārīgajā lasītavā:

Kas to teica, tas meloja,
ka ir gara Jāņu nakts.
Te satumsa, te uzausa,
te saulīte gabalā.”    

18.-25.06. Literatūras izstāde „Vasaras saulgrieži”. Abonementā   

1.-29.06. Cēsu kultūras biedrības „Harmonija” gleznotāju grupas darbu izstāde „Dabā ar otu”. 2. stāva vestibilā