•  2.-10.04. Literatūras izstāde „Pavasara saulgriežos!” Vispārīgajā lasītavā
  •  2.-30.04. Literatūras izstāde „Rakstniecei, žurnālistei Veltai Spārei – 90”. Izstāde veltīta novadnieces jubilejai 5. aprīlī. Novadpētniecības literatūras lasītavā
  •  2.-30.04. Literatūras izstāde „Dārzkopja pavasaris”. Abonementā
  •  4. aprīlī plkst. 17.00 bibliotēkas Baltajā zālē cikla „Atvērsim grāmatu kopā” pasākums „Latvieši ir visur” – pirmais latviešu globālais trilleris – grāmata, kas rosina diskusijas. Tikšanās ar grāmatas autoru Otto Ozolu
  • 16.-27.04. Literatūras izstāde „Gaidām pie mums Bibliotēku naktī”. Vispārīgajā lasītavā
  • 19.-21.04. Jauno grāmatu izstāde. Abonementā
  • 27. aprīlī Bibliotēku nakts