1.-31.03. Literatūras izstāde „27. marts – Starptautiskā teātra diena”. Abonementā
1.-31.03. Literatūras izstāde „Gleznotājam, dievturim Ernestam Brastiņam – 120”. Izstāde veltīta novadnieka jubilejai 19. martā. Novadpētniecības literatūras lasītavā
2.-15.03. Monētu dienas bibliotēkā
5.-31.03. Literatūras izstāde „22. marts – Pasaules ūdens diena”. Vispārīgajā lasītavā
14.03. plkst. 17.00 bibliotēkas Baltajā zālē „Personiskā Latvija. Divdesmitā gadsimta stāsti”. Tikšanās ar grāmatas autoru, žurnālistu Ati Klimoviču un redaktori, rakstnieci Inesi Zanderi.

17.03. plkst. 14.00 bibliotēkas Baltajā zālē „Ielūgums uz dramaturga Gunāra Priedes dzimšanas dienu”  *Ieskats Gunāra Priedes dramaturģijā. Skolotāja Mirdza Lībiete  *Gunārs Priede „Zemgales bajāriene Rīgā”. Amatierteātra „Aina” (Neredzīgo biedrības Cēsu organizācija) izrāde. Režisore Aina Karele.

22.-24.03. Jauno grāmatu izstāde. Abonementā