• 1.-29.02. Cēsu pilsētas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde Latviešu mākslinieku gleznu kopijas. Bibliotēkas 2. stāva vestibilā
  • 1.-14.02. Literatūras izstāde Attiecību skaistums. 14. februāris – Valentīna diena. Abonementā
  • 1.-29.02. Literatūras izstāde Dzejniecei Skaidrītei Kaldupei – 90. Novadnieces, dzejnieces, rakstnieces, skolotājas jubilejai 24. februārī. Novadpētniecības lasītavā
  • 1.-29.02. Literatūras izstāde Dānija – Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Vispārīgajā lasītavā
  • 15.02. plkst. 17.00 bibliotēkas Baltajā zālē Tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri, kopā atvērsim grāmatu „Skolas Līze”. Piedalās Cēsu Tautas teātris
  • 15.-29.02. Literatūras izstāde Dzejniecei, dramaturģei, sabiedriskajai darbiniecei Mārai Zālītei – jubileja. Abonementā
  • 16.,17.,18.02. Jauno grāmatu izstāde. Abonementā
  • 24.02. plkst. 18.00 bibliotēkas Baltajā zālē Ināras Kaceres dzejas vakars „Kad dullums nepāriet...” Mazliet citādas domas un rindas autores izpildījumā par dzīvi un sievietes problēmām un pazīstamas dziesmas, kuras var dziedāt kopā ar kora „Vidzeme” dalībniekiem
  • 29.02. plkst. 17.00 bibliotēkas Baltajā zālē Sērijā „Lata romāns” iznākušas 150 grāmatas! Cēsīs viesojas apgāda „Lauku Avīze” darbinieki un sērijas grāmatu autori