1.-12.12. Izstāde „Sarmītes Radiņas DZEJAS FOTOGRĀFIJAS”. Bibliotēkas 2. stāva vestibilā

 

1.-30.12. Literatūras izstāde Abonementā     

„Nāk klusumlaiks,

Nāk Ziemassvētku miers

Un sirdij gaisma cita.

Nāk aizmirsts prieks.”

                                 / Z. Lazda/        

 

1.-30.12. Literatūras izstāde „Novadniekam rakstniekam, literatūrkritiķim, skolotājam Kārlim Dziļlejam – 120”. Izstāde veltīta novadnieka jubilejai 13. decembrī. Novadpētniecības literatūras lasītavā

 

5.- 30.12. Literatūras izstāde „Ziemassvētku sajūta, atsaucies!” Vispārīgajā lasītavā

 

14.12. plkst. 13.00 izstādes „Veronika Rihterova – pagodinājums PET pudelei. Radošā reciklācija Čehijas Republikā” un bērnu vizuālās mākslas konkursam „PET pudeles pārvērtības” iesniegto darbu izstādes atklāšana, labāko darbu autoru apbalvošana. Bibliotēkas Baltajā zālē

 

14.12.-16.01. Bērnu literatūras nodaļā, 1. un 2. stāva vestibilā, „Veronika Rihterova – pagodinājums PET pudelei. Radošā reciklācija Čehijas Republikā” un bērnu vizuālās mākslas konkursam „PET pudeles pārvērtības” iesniegto darbu izstāde

 

15.12. plkst. 18.00 Novadnieces dzejnieces, rakstnieces Mirdzas Kerliņas grāmatas „Pasakas no Dieva azotes” atvēršanas svētki. Piedalās Cēsu tautas teātris. Bibliotēkas Baltajā zālē

 

22.-23.12. Jauno grāmatu izstāde. Abonementā

 


Informāciju apkopoja –

Gunta Romanovska,

Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece

( 64122879, 64123644 (arī fakss), mob. 29289216

e-pasts: gunta.romanovska@biblioteka.cesis.lv ; gunrom@inbox.lv