Cēsu Centrālās bibliotēkas organizētie pasākumi

 

  • 5. septembrī plkst. 18.00 Cēsu Centrālajā bibliotēkā (Raunas ielā 1, Cēsīs)

Dzejas un sēņu laika dullums

      Sēņu balle – Cēsu Tautas teātra literāri muzikāls uzvedums. Rasmas Bērziņas scenārijs un režija, Jura Krūzes mūzika

      Latvieši un sēnes. Stāsta un rāda Inita Dāniele, Latvijas Dabas muzeja Botānikas nodaļas vadītāja

      Sēņu izstāde, Initas Dānieles konsultācijas

      Sēnes literatūrā un mākslā – literatūras izstāde

Organizē Cēsu Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Cēsu Tautas teātri

 

  • 7. septembrī plkst. 18.00 Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēkā (Nākotnes ielā 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads)

Nomoda vīzijas – tikšanās ar literāti novadnieci Sarmu Eneri (Dārziņu)

Organizē Rīdzenes bibliotēka sadarbībā ar Cēsu Centrālo bibliotēku

  

  • 14. septembrī plkst. 15.00 dzejnieka Eduarda Veidenbauma dzimto māju „Glāznieki” piemiņas vietā (Rūpniecības ielā 18, Cēsīs)

Jauno vārds. Savu dzeju lasa Cēsu jaunie autori, piedalās dzejnieks Andris Akmentiņš

Organizē Cēsu Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Cēsu vidējās izglītības iestādēm, Cēsu Jauniešu domi, a/s „Cēsu alus”

  

  • 21. septembrī plkst. 17.00 Cēsu Centrālajā bibliotēkā (Raunas ielā 1, Cēsīs)

Ieklausies Latgales dzejā – piedalās Anna Rancāne, Līga Seiksta-Deksne, Ilze Sperga

Organizē Cēsu Centrālā bibliotēka

 

  • 23. septembrī plkst. 15.00 Cēsīs pie Zvaigznes grāmatu nama (Rīgas ielā 2, Cēsīs) Dzejnieku pipars uz mēles – Cēsu Kultūras biedrības „Harmonija” literātu Sarmas Eneres, Dzidras Olengovičas, Līgas Rimšas, Jāņa Rīta, Māras Sproģes, Leona Stara un citu autoru dzeja par mūsdienu tēmām

Organizē Cēsu Kultūras biedrība „Harmonija” sadarbībā ar Cēsu Centrālo bibliotēku

 

  • 28. septembrī  plkst. 15.00 bibliotēkas Baltajā zālē aicinām uz tikšanos ar piebaldzēnieti Dzidru Kuzmani - Ķenci uz grāmatas "Iz Ķenča gara gaišuma..." atvēršanas svētkiem.

 

  • 1. oktobrī plkst. 13.00 „Leukādijā” (Priekuļu pagasts, Priekuļu novads)

Dzejas un grāmatu diena dzejnieka Edvarda Treimaņa- Zvārguļa mājā „Leukādija”

      Pastaiga Dzejnieka iedvesmas takās – Cēsu Tautas teātra literāri muzikāls uzvedums. Rasmas Bērziņas scenārijs un režija, Jura Krūzes mūzika

      Piedalās dzejniece Dagnija Dreika-Matule

      Piemiņas brīdis E. Treimaņa-Zvārguļa atdusas vietā

      Sarunas pie tējas tases

Organizē Cēsu Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Cēsu Tautas teātri, Priekuļu pagasta bibliotēku, Treimaņu dzimtu

 

Dzejas dienu pasākumu organizēšanu atbalsta Cēsu novada pašvaldība, Valsts kultūrkapitāla fonds, Priekuļu novada pašvaldība, a/s „Cēsu alus”, Treimaņu dzimta