30.jūnijā plkst.16.00 Daces Cepurītes grāmatas „Cēsu bibliotēka 90 gados” atvēršanas svētki. Bibliotēkas Baltajā zālē.

 

"Ir tapusi grāmata par kādu mazpilsētas publisko bibliotēku. Tā ir sagadījies, ka grāmatas par bibliotēku vēsturi Latvijā nav daudz, Cēsu bibliotēka būs viena no retajām, par kuru izdots tik apjomīgs un pamatīgs darbs. Lai šodien grāmata ieraudzītu dienas gaismu, ir veikts liels un apzināts ieguldījums daudzu gadu garumā. Bibliotēkas darbinieki vairākās paaudzēs krājuši, vākuši, sistematizējuši un glabājuši materiālus, kas saistīti ar iestādes vēsturi - publikācijas, fotogrāfijas, ikgadējās atskaites par paveikto darbu, dažādus dokumentus un atmiņu pierakstus. Lai atzīmētu bibliotēkas ievērojamo jubileju - radās šim laikam pārdroša iecere - uzrakstīt un izdot grāmatu par bibliotēku gandrīz gadsimta garumā, kas paliks pilsētai, bibliotēkai, cēsniekiem kā vēstures liecība nākotnei".

                                                                                                      

                                                                                      Cēsu Centrālās bibliotēkas 
                                                                                      direktore
                                                                                      Natālija Krama