2.–31. maijs. Literatūras izstāde „2011. gads – Eiropas brīvprātīgā darba gads”. Vispārīgajā lasītavā

2.–31. maijs. Literatūras izstāde „Dārzkopja pavasaris”. Abonementā

2.-31. maijs. Literatūras izstāde „Dzejniecei novadniecei Elzai Ķezberei – 100”. Novadpētniecības lasītavā

2.–31. maijs. Mihaila Čeburaškina panorāmas fotogrāfiju izstāde „Altajs – Himalaji”. 2. stāva vestibilā