2011. gada 23. martā Cēsu novada Pieaugušo izglītības centrā, Raunas iela 4, notika pirmais Cēsu jauniešu forums, lai vērstu gan sabiedrības, gan pašvaldības uzmanību darbam ar jauniešiem un izstrādātu jaunatnes politikas stratēģiju Cēsu novadā.

Foruma dalībniekiem bija iespēja dalīties ar informāciju par
aktualitātēm darbā ar jaunatni Cēsu novadā, veikt iestrādes novada jaunatnes politikas stratēģijas izveidē, apzināt izaicinājumus un iespējamos risinājumus darbam ar jaunatni Cēsu novadā, kā arī iegūt informāciju par aktualitātēm jaunatnes darbā. Bibliotēkas direktores vietniece Gunta Romanovska aicināja jauniešus piedalīties projektā „Latvijas kultūrvides TAKAS”.
Lai saprastu jauniešiem piedāvāto pakalpojumu stiprās un vājās puses Cēsu novadā, jauniešiem bija iespēja apmeklēt un iepazīties ar Cēsu organizācijām un iestādēm, kas darbojas jaunatnes jomā. Starp šīm iestādēm bija arī Cēsu Centrālā bibliotēka. Jaunieši uzzināja, kādus pakalpojumus iespējams saņemt bibliotēkā, kādus pasākumus organizē tās darbinieki, par ieceri no aprīļa bibliotēkā vienu pēcpusdienu nedēļā organizēt galda spēļu vakarus ģimenēm. Jaunās māmiņas uzzināja par to, cik plašas iespējas bērniem piedāvā Bērnu literatūras nodaļā, ka bibliotēkā lietderīgi laiku pavadīt var vecāki kopā ar bērniem.

Ziņu sagatavoja:
Gunta Romanovska,
Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece
( 64122879, 64123644 (arī fakss), mob. 29289216
e-pasts: gunta.romanovska@biblioteka.cesis.lv ; gunrom@inbox.lv

Tagi: Cēsu Centrālā bibliotēka, Jauniešu forums