20. decembrī pulksten 18:00 Cēsu Centrālās bibliotēkas Baltajā zālē visi laipni aicināti uz pasākumu „Lai sveces liesma gada gaišos darbus teic!” – tikšanās ar dzejnieci Nadīnu Liepiņu, viņas jaunās grāmatas „Laimes putna paspārnē” atvēršanas svētki

Ieeja bez maksas

 

Dzejnieces Nadīnas Liepiņas otrajā krājumā „Laimes putna paspārnē” ievietoti 2010. gadā gan Latvijā, gan Nīderolmā uzrakstītie dzejoļi, jo kopš jūlija autore atrodas gleznainajā, kalnainajā Vācijas pilsētā. Atšķirībā no iepriekšējā krājuma šajā ir vairāk dabas dzejas, mazāk – intīmās, krājumā ir arī vairāki dzejoļi bērniem.

Nadīna Liepiņa ir latviešu valodas un literatūras skolotāja, strādājusi Cēsu 1. pamatskolā un Cēsu 2. vidusskolā. Viņa ir mācījusies Kokneses vidusskolā, kur jau skolas gados radusies mīlestība uz literatūru un vēlme kļūt par skolotāju. Viņas darbi agrāk publicēti Jelgavas literārajā almanahā „Skaņa pār Lielupi” (2007) un jelgavnieku izdevumā „Zemgales vācelīte” (2008, 2009, 2010)

Iepriekšējā tikšanās bibliotēkā ar Nadīnu Liepiņu bija 2010. gada 22. aprīlī, kad viņa lasīja dzeju no sava pirmā dzejoļu krājuma „Kā smilga vējā” (2010), kurā apkopoti aptuveni 300 dzejoļi, kas tapuši 20 gadu laikā, un kuri ir ļoti personiski.

Uz tikšanos laipni aicināti visi dzejas un grāmatu draugi, visi, kas vēlas pavadīt vakaru kopā ar dzejnieci un viņas dzeju.

 

Informāciju sagatavoja –

Gunta Romanovska,

Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece

( 64122879, 64123644 (arī fakss), mob. 29289216

e-pasts: gunta.romanovska@biblioteka.cesis.lv ; gunrom@inbox.lv