Aicinām Jūs piedalīties

 

Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku

10. konferencē

„Lasīšana - sabiedrības kopīga prioritāte”

2010. gada 24.novembrī,

Cēsīs, J. Poruka ielā 8, CATA kultūras namā


Programmas projekts

Norises laiks plānots no plkst.10.00 – 16.00

Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.00

 

  • Bibliotēku attīstības pamatnostādnes 2011. – 2015.gadam (Antra Sprudzāne, Gulbenes bibliotēkas direktore)
  • Eurydice pētījums par lasīšanas veicināšanu Eiropā (Silvija Tretjakova, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja, Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja)
  • Lasīšanas veicināšanas portāls un lasīšanas veicināšana Vācijā (Sibille Dezelārs, Gētes institūta Rīga informācijas centra un bibliotēkas vadītāja)
  • Pētījuma „Latvijas publisko bibliotēku bērnu literatūras nodaļas un internets, tehnoloģijas un to ietekme uz sabiedrību” rezultāti (Ieva Kārkliņa, Socioloģisko pētījumu institūta pētniece)
  • Problēmas un to risinājumi bērnu bibliotēkās (Iveta Krūmiņa, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre)
  • Vidzemes novadu bibliotēku darbinieku pieredzes apmaiņa un diskusija – darba plāna „Lasošā Vidzeme” izstrādei
  • Konferences darba gaitā plānots izstrādāt un pieņemt rezolūciju „Lasītprasme kā prioritāte 2011.gadā”

 

Konferenci atbalsta:

Cēsu novada pašvaldība

 

Konferences dalības maksa Ls 7.00 (neieskaitot pusdienas).Var maksāt konferences dienā vai arī ar pārskaitījumu līdz 17. novembrim 

 

Rekvizīti:

Cēsu novada pašvaldība

Reģistrācijas numurs.: LV90000031048

Juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101

Norēķinu rekvizīti: SEB banka, LV51UNLA0004013130835

Cēsu Centrālā bibliotēka, Raunas iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101

 

              No katra bijušā rajona iespēja piedalīties 20 – 30 cilvēkiem ( 15 pašvaldību bibliotēku bibliotekāriem un 15 darbiniekiem no skolu bibliotēkām), tādēļ lūdzam apstiprināt Jūsu bibliotēku dalībnieku skaitu līdz 22.novembrim, zvanot pa tālruni 64122605; 29335459 vai atsūtot ziņu uz e-pasta adresi : bln@bibliotēka.cesis.lv