Klāt rudens un Burtniekos atkal notiks literatūras sarīkojums „BURULIS”.

BUrtn eku RUdens LIteratūras Sarīkojums

 

Klāt rudens un Burtniekos atkal notiks literatūras sarīkojums „BURULIS”.

 Pasākuma idejas autore māksliniece Anita Jansone-Zirnīte: „BUrtnieku RUdens LIteratūras Sarīkojums jau kļuvis par tradīciju. Viss iesākās 2004.gadā. Pieminot dzejnieka, grāmatu izdevēja un sabiedriskā darbinieka Pētera Zirnīša 60.dzimšanas dienu, Burtniekos notika plašs sarīkojums „Es pazinu dzejnieku…”Pēc tā, kādas iekšējas nepieciešamības diktēts, izauga nākamais sarīkojums, tad vēl un vēl, ik rudeni. Izveidojies pastāvīgo klausītāju loks, dzīves laiku un telpu izprast gribošu cilvēku kopība. Gadu gaitā ar saviem pieredzējumiem un atklājumiem dalījusies vesela plejāde spožu personību. Pie mums viesojušies Ēriks Hānbergs, Andra Konste, Andris Akmentiņš, Jānis Juška, Valdis Lūriņš, Ģirts Nagainis, Guntis Kalme, Andris Buiķis, Tālis Pumpuriņš, Knuts Skujenieks, Roalds Dobrovenskis, Velta Kaltiņa, Anna Žīgure, Juka Rislaki, Roberts Ķīlis…”

Pagājušā gada „BURULĪ” tikāmies ar atjaunotās Burtnieku draudzes pirmo mācītāju Gunti Kalmi, dzejnieku Uldi Bērziņu, Starptautiskās rakstnieku un tulkotāju mājas direktori Andru Konsti, komponistu un dziedātāju Niku Matvejevu. Šogad Burtnieku literārā  sarīkojuma sestajā laidienā  sarunu tēma būs „Latvieši Latvijā, latvieši pasaulē”. Savu līdzdalību pasākumā apsolījusi dzejniece un tulkotāja Margita Gailītis, mākslas zinātnieks un rakstnieks Māris Brancis, literāts un izdevējs Jānis Oga, dzejnieks un dziesminieks Andris Akmentiņš. Sarīkojumu vadīs māksliniece Anita Jansone-Zirnīte.

Esiet gaidīti piektdien 15.oktobrī piecos pēcpusdienā Burtnieku kultūras centrā! Iepazīsim interesantus cilvēkus, bagātināsim sevi ar jaunām atziņām ,satiksim draugus un domubiedrus.

 

 

 

Ziņu sagatavoja:
Burtnieku bibliotēkas vadītāja Gunta Daļecka