Burtnieku pagasta bibliotēkā apskatāma  foto izstāde "Barikādēm-25".
Izstādē redzamas fotomākslinieka Imanta Puriņa barikāžu laikā tapušās fotogrāfijas.
1991.gada janvārī Imants Puriņš , tolaik fotokluba "Rīga" vadītājs,  kopā ar vairāk
 kā divdesmit fotokluba biedriem  iemūžināja fotogrāfijās  barikāžu laika notikumus.
 Fotokluba telpās uzreiz tika izgatavotas un izliktas apskatei aktuālo notikumu fotogrāfijas.
 Kluba biedri komplektēja arī fotogrāfiju kolekcijas nosūtīšanai uz rietumu valstīm-Vāciju,Kanādu,
Angliju,Zviedriju.Tika izveidotas  divpadsmit kolekcijas,kurās iekļautas 600 fotogrāfijas.
 Burtniecieši barikāžu laikā piedalījās starptautiskā telegrāfa un telefona centrāles apsardzībā.
 15.janvārī-34, 16.janvārī-25, 17.janvārī-27 cilvēki.
Iztādē apskatāmas Latvijas Tautas frontes Burtnieku nodaļas vadītāja Ādolfa Varslavāna un 
Burtnieku pagasta muzeja vadītāja skolotāja Anatolija Kindzuļa fotogrāfijas.