No šī gada 26.-28.septembrim Rundāles novadā norisinājās trešais Zemgales stāstnieku festivāls. To rīkoja Pilsrundāles bibliotēka, viena no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) tīkla “Stāstu bibliotēkas” dalībniecēm, sadarbībā ar UNESCO LNK, Rundāles novada pašvaldību un ar Valsts Kultūrkapitāla Fonda atbalstu.

Burtnieku novadu festivālā pārstāvēja Burtnieku pagasta bibliotēkas vadītāja Gunta Daļecka un Ēveles pagasta bibliotēkas vadītāja Aelita Punkstiņa. Abas bibliotēkas ar Burtnieku novada pašvaldības atbalstu ir iesaistījušās „Stāstu bibliotēku” tīklā. Šī tīkla ietvaros Latvijā tiek īstenotas plaša tematiskā loka kultūras mantojumam un stāstniecības tradīcijai veltītas aktivitātes. „Stāstu bibliotēku” virsuzdevums – veicināt stāstīšanas tradīciju kā nemateriālā kultūras mantojuma nozīmīgas daļas pārmantošanu Latvijā.  Burtnieku novada bibliotēku  līdzdalība ir būtisks pienesums ,,Stāstu bibliotēku” kopienai, jo esam tās, kas pārstāv savu novadu, lai dalītos stāstos par to.

            Festivāla programma bija ļoti piesātināta un pārdomāta. Ekskursijas un tikšanās mijās ar praktiskām nodarbībām, lekcijām , prezentācijām. Abas dienas kopā ar festivāla dalībniekiem bija arī stāstniecības tradīciju aizsācēji Dr. philol. Guntis Pakalns, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta galvenais pētnieks un Māra Mellēna, Latvijas Universitātes profesore, Tradicionālās kultūras biedrības „Aprika" vadītāja, kuru padomi un ieteikumi noteikti palīdzēs turpmākajā darbā. 

            Festivālā guvām daudz radošu ideju, jaunus kontaktus kopīgai sadarbībai, smēlāmies iedvesmu un apzinājām domubiedrus Vidzemes stāstnieku festivāla organizēšanai.

            No 13. līdz  19. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija jau ceturto gadu rīko UNESCO nedēļu Latvijā, kas šogad būs veltīta stāstiem par mantojumu. Šīs nedēļas ietvaros  bibliotēku apmeklētāji varēs iepazīties ar UNESCO LNK materiālu „UNESCO Latvijas mantojuma skapis”( Apskatīt „UNESCO Latvijas mantojuma skapi”) un interaktīvo karti „UNESCO Latvijas dārgumi”( Apskatīt „UNESCO Latvijas dārgumus”), savukārt  projekta „Baltijas ceļa stāsti” ietvaros turpināsim apkopot  atmiņas par Baltijas ceļa norisi pirms 25 gadiem.  

Ziņu sagatavoja:
Burtnieku pagasta bibliotēkas vadītāja Gunta Daļecka

Tagi: Burtnieki, Stāstu bibliotēkas, UNESCO