Jau ceturto gadu Burtnieku novada bibliotekāres pulcina kopā savus KKF organizētās lasīšanas veicināšanas programmas Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija centīgākos, uzcītīgākos un aizrautīgākos dalībniekus, lai pēc lasīšanas maratona aizgājušā rudenī un ziemā tiktos kopīgā programmas noslēguma pasākumā vasarā.

Līdz šim tikšanās bija notikušas Ēvelē, Mazsalacā un Burtniekos. Šogad visai kuplo ciemiņu saimi  uzņēma Rencēnu pagasta 1. bibliotēka, ļaujot pasākuma dalībniekiem iepazīties ar interesantāko un aizraujošāko Rencēnos.

Sakām lielu paldies ZS „Dulbeņi” (šitake sēņu audzētava) un ZS „Vildēni” (Putnu un dzīvnieku audzētava) saimniekiem – Milovankinu un Pabriku ģimenēm par interesantiem stāstījumiem par savu ikdienas darbu un rūpēm, ko katra no tām velta savai saimniecībai, kā arī saimniecību viesmīlīgu izrādīšanu. Vildēnos pārsteidza poniji, truši, zīda vistiņas, fazāni, strausi, brieži, stirniņas, lapsa, saimnieku lielais ieguldītais darbs katra dzīvnieka dabisko dzīves apstākļu izzināšanā un izveidē, dzīvnieku uzturēšanā. 

Dulbeņos interesantākais - sēņu „stādīšanas” process vienāda izmēra koka baļķīšos. Pārsteigums arī sēņu audzēšana – baļķīši tiek kārtoti rindās, kur saulei un lietum piepalīdzot, uz baļķīšiem aug veselīgās un garšīgās sēnes. Saimniecībā mājo arī bites, kas jau ienesušas pirmo medu. Saimniece Aigita ar to mielo interesentus, kā arī cienā ar bišu maizi.

Pēc ekskursijām pa zemnieku saimniecībām, tiekamies Rencēnu kultūras nama zālē, kur ļaujamies interesantām un jautrām spēlēm un rotaļām. Tās sarūpējusi mūsu novada bibliotēku „spēļu meitene” Gita no Vecates. Jau otro gadu Gita vada spēles mūsu novada kopīgajos pasākumos. Apbrīnas vērta ir viņas spēja izvēlēties atrakcijas atbilstoši dažādiem lasītāju vecumiem un interesēm, sagatavot nepieciešamo spēļu izdales materiālu.

Tālākais jau bija folkloras kopas „Rota” rokās. Irēnas Garās un Jāņa Timermaņa vadībā, strinkšķinot cītaru, spēlējot akordeonu un ritmā piesitot bundziņu. Savu balsi netaupīja neviena folkloras sieva. Braši un lustīgi. Kājas, kā lieliem, tā maziem, skanot mūzikai, pašas cēlās taktī un negribēja norimt  pulksteņa stundas garumā.

Pasākuma izskaņā – godam nopelnītu kliņģeru cienasts. Gan par cītīgu lasīšanu, gan lustīgu dancošanu.

Taču ar to nekas nebeidzas. Novada bibliotēkas jau iegādājušas jaunas Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas kolekcijas grāmatas 2014./2015. gadu sezonas lasīšanai.

Aicinām grāmatu ekspertus  iepriekšējos gados labi aizsākto turpināt!Ziņu sagatavoja:
Andra Auniņa

Tagi: Burtnieki, Bērnu žūrija