Aizvadītā gada nogalē programmas "Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai" ietvaros Burtnieku pagasta bibliotēka saņēma izdevumu kopu-74grāmatas un 5 CD par kopējo summu Ls 516,74 .

Grāmatu iegādi atbalstīja  Kultūras ministrija, programmas ieviešanu administrē Latvijas Nacionālās bibliotēkas bibliotēku konsultatīvais centrs.

Lai pēc iespējas plašāks lasītāju loks varētu iepazīties ar šo speciāli atlasīto un augstvērtīgo lasāmvielu , tiks izveidota ceļojošā grāmatu kopa, kura  šī gada laikā tā  apceļos visas septiņas Burtnieku novada bibliotēkas.

 Ar jauniegūtajām grāmatām no 2013. gada 15. februāra  ikviens var iepazīties Burtnieku pagasta bibliotēkā.