Agita Zalte(Matīši),Gunta Daļecka(Burtnieki), Aelita Punkstiņa(Ēvele) un Ilga Ratniece (Vecate) 22. un 23.augustā piedalījās pašvaldību publisko bibliotēku darbinieku pieredzes apmaiņas braucienā uz Latgales pusi. Bibliotekāres iepazinās ar Līvānu novada Centrālās bibliotēkas, Preiļu galvenās bibliotēkas, Riebiņu novada Kastīres bibliotēkas darbu

Ziņu sagatavoja:
Gunta Daļecka