No 2. līdz 6.jūlijam Burtnieku pagasta bibliotēkā tika veikta grāmatu fonda inventarizācija.

Valmieras bibliotēkas kataloģizācijas un automatizācijas nodaļas darbinieces rūpīgi uzskaitīja visu grāmatu fondu, salīdzināja datus inventāra grāmatās un elektroniskajā katalogā. Inventarizācijas atzinumā teikts, ka fonda krājums ir teicamā stāvoklī .Pēc inventarizācijas datiem krājuma uzskaitē ir 5879 eksemplāri par summu Ls 10415,68. Nākamā grāmatu fonda inventarizācija jāveic ne vēlāk kā pēc 8 gadiem.

 

 

 

Ziņu sagatavoja:
Gunta Daļecka

Tagi: Burtnieki