7.jūlijā Burtnieku pagasta bibliotēkā ar projekta „Neapzinātās kultūras mantojuma vērtības dabas un kultūras telpā” norises gaitu un rezultātiem un izstādes „Atmiņas mežos un laukos ”pārvietojamo ekspozīciju burtnieciešus iepazīstināja vecākā valsts vides inspektore Rūta Zepa.

Projekta ietvaros bijušajos Valmieras, Valkas, Alūksnes un Limbažu rajonos 74 pagastu teritorijās kultūras mantojuma liecību meklēšanu un apzināšanu veica 70 cilvēki, reģistrējot vairāk nekā 17 tūkstošus  objektu. Digitāli uzmērīti tika zināmie vēsturiskie objekti, kas jau atrodas valsts aizsardzībā (senkapi, pilskalni, apmetnes, muižas, alejas), bet uzmanība galvenokārt tika veltīta tām neapzinātajām vēstures liecībām, kuras līdz šim atstātas novārtā: kaļķu cepļiem, seniem tiltiņiem un vēsturiskiem ceļiem, akmeņu krāvumiem un vecsaimniecībām, kā arī citiem maz zināmiem vēsturiskiem objektiem. Atzīmētie objekti apskatāmi publiski pieejamā kartē http://mkt.vmd.gov.lv/cultural/ . Tikšanās laikā, skatot kartē atzīmētos Burtnieku pagasta kultūrvēsturiskos objektus, klātesošie izteica savus komentārus, papildinājumus, ievēroja dažas neprecizitātes un kļūdas.

Lai sniegtu ieskatu projekta rezultātos un radītu priekšstatu par kultūras mantojuma dažādību lauku ainavā,  tapusi  grāmata „Ziemeļvidzemes ainavas noklusētie stāsti” , kura interesentiem pieejama Burtnieku pagasta bibliotēkā.

Ziņu sagatavoja:
Gunta Daļecka